Điều chỉnh kích thước chữ

Có thể nộp thuế thu nhập cá nhân trực tuyến

(CLO) Nhằm đối phó với dịch Covid-19, Tổng cục Thuế đã có văn bản yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố tăng cường hỗ trợ cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2019 thông qua cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Audio

Sự kiện: nộp thuế

Công văn 1306/TCT-DNNCN ngày 27/03/2020 nêu rõ, thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Tổng cục Thuế sẽ tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN thông qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN năm 2019 theo phương thức điện tử qua cổng thông tin thuế điện tử của Tổng cục Thuế. Đối với các hồ sơ khai thuế của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN năm 2019 có phát sinh số thuế còn phải nộp, để đảm bảo đúng thời hạn theo quy định hiện hành, cá nhân chủ động lập, gửi file qua cổng thông tin thuế điện tử của Tổng cục Thuế.

Người nộp thuế TNCN sẽ không cần đến cơ quan thuế mà chỉ cần nộp trực tuyến. Ảnh minh họa

Người nộp thuế TNCN sẽ không cần đến cơ quan thuế mà chỉ cần nộp trực tuyến. Ảnh minh họa

Cụ thể: Đối với các hồ sơ khai thuế của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 có phát sinh số thuế còn phải nộp, để đảm bảo đúng thời hạn theo quy định hiện hành, cá nhân chủ động lập, gửi file qua cổng thông tin thuế điện tử của Tổng cục Thuế (được hỗ trợ 24/7). Ngày ghi nhận hồ sơ gửi thành công được xác định là ngày cổng thông tin thuế điện tử của Tổng cục Thuế chấp nhận hồ sơ khai quyết toán thuế.

Cơ quan thuế khi tiếp nhận hồ sơ được gửi qua đường bưu điện của người nộp thuế, thực hiện đối chiếu với hồ sơ khai thuế điện tử để xử lý theo quy định hiện hành.  

Theo ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, tại khoản 4, Điều 28 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân đã hướng dẫn: “Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn”.

Ngày ghi nhận hồ sơ gửi thành công được xác định là ngày Cổng thông tin thuế điện tử của Tổng cục Thuế chấp nhận hồ sơ khai quyết toán thuế. Cơ quan thuế khi tiếp nhận hồ sơ được gửi qua đường bưu điện của người nộp thuế, thực hiện đối chiếu với hồ sơ khai thuế điện tử để xử lý theo quy định hiện hành.

Chia sẻ với PV, Anh Nguyễn Tiến Mạnh ở Hoài Đức - Hà Nội cho biết: " Tôi hoàn toàn đồng ý với các nộp thuế TNCN trực tuyến. Trong tình hình chung khi diễn biến dịch bệnh phức tạp, các cơ quan chức năng cũng đã khuyến cáo không tụ tập đông người, tránh đi lại nên việc này là rất tốt. Tôi cũng đã đăng kí nộp trực tuyến và thấy các thao tác rất đơn giản."

Đối với các hồ sơ khai thuế của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN năm 2019 có phát sinh số thuế được hoàn, các cá nhân có thể nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2019 sau ngày 30/3/2020.

Dương Lâm