Điều chỉnh kích thước chữ

Công bố 14 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình địa bàn Hà Nội

(CLO) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 956/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở VH-TT Hà Nội.

Audio

Cụ thể, Quyết định đã công bố danh mục 22 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình và bãi bỏ 14 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Khánh Hòa

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Khánh Hòa

Danh mục 22 thủ tục hành chính được công bố bao gồm: Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Karaoke; Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội; Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội; Thủ tục cấp, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; Thủ tục cấp, cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình…

Và 14 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình: Thủ tục cấp mới, cấp đổi, gia hạn giấy phép kinh doanh karaoke; xác nhận hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích; Phê duyệt dự án tu bổ tôn tạo di tích do cấp huyện quản lý; chia tách, sáp nhận, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp huyện;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày 27/2/2019. Các thủ tục hành chính số 1,2,3,4,5,6,7,8,9 phần I, mục XI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của Chủ tịch UBND thành phố hết hiệu lực. Các thủ tục hành chính số 1,2,3,4,5 phần I, mục VII Quyết định 4046/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của UBND thành phố hết hiệu lực.

PV