Điều chỉnh kích thước chữ
Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Công bố các đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học

(CLO) Theo đó, cả nước chỉ có 8 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, 176 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Các đơn vị này chủ yếu là các trường đại học và các sở giáo dục và đào tạo.

Bộ giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) vừa mới công bố danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Đối với chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam chỉ có 8 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ, chủ yếu là các trường đại học mới đủ điều kiện để cấp chứng chỉ ngoại ngữ một cách chính thống và quản lý nghiêm ngặt từ khâu tổ chức thi, đến cấp bằng, chứng chỉ cho học viên. 

Với chứng chỉ, ứng dụng công nghệ thông tin, cả nước có 176 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp bằng bao gồm các Viện, trường đại học và các Sở GD&ĐT. Đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng công bố mẫu các chứng chỉ để học viên tìm hiểu, nhận diện tránh những hành vi giả mạo, làm giả bằng, giả con dấu, chữ ký…

Qua đây, mọi người đều có thể tự cập nhật để tránh những đối tượng, cơ sở làm giả mạo bằng, chứng chỉ lợi dụng và lừa đảo.

Theo đó, danh sách cụ thể như sau: 

tp_trung_tam_ngoai_ngu_tfbz
tp_trung_tam_ngoai_ngu1_njrf
tp_trung_tam_ngoai_ngu2_rkkg
tp_trung_tam_ngoai_ngu3_gtrq
tp_trung_tam_ngoai_ngu4_rujr

Lương Minh