Điều chỉnh kích thước chữ
Thanh Hóa:

Công bố Quyết định về bàn giao Báo Văn hóa và Đời sống sáp nhập vào Báo Thanh Hóa

(CLO) Chiều 11/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa - cơ quan chủ quản Báo Văn hóa và Đời sống phối hợp với Báo Thanh Hóa đã tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và tiến hành bàn giao Báo Văn hóa và Đời sống sáp nhập vào Báo Thanh Hóa.

Audio

Thực hiện kết luận số 19, ngày 3-12-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sáp nhập Báo Văn hóa và Đời sống vào Báo Thanh Hóa, ngày 8-1-2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 83/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động của Báo Văn hóa và Đời sống.

Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, bàn giao Báo Văn hóa và Đời sống sáp nhập vào Báo Thanh Hóa. Ảnh: Minh Hiếu

Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, bàn giao Báo Văn hóa và Đời sống sáp nhập vào Báo Thanh Hóa. Ảnh: Minh Hiếu

Theo quyết định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về chấm dứt hoạt động của Báo Văn hóa và Đời sống và chuyển giao nguyên trạng tổ chức bộ máy; Báo Thanh Hóa tiếp nhận 33 cán bộ, viên chức, người lao động; tài chính, tài sản của Báo Văn hóa và Đời sống vào Báo Thanh Hóa, hoàn thành trước 12-1-2021.

Tại hội nghị các bên liên quan đã tiến hành bàn giao Báo Văn hóa và Đời sống sáp nhập vào Báo Thanh Hóa.

Sau khi sáp nhập Báo Văn hóa và Đời sống vào Báo Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa có thêm 2 ấn phẩm gồm: Báo in Thanh Hóa cuối tuần với 16 trang/1 kỳ và Chuyên trang điện tử Văn hóa và Đời sống (Kênh thông tin tuyên truyền về văn hóa, du lịch, đời sống, đất và người Thanh Hóa)