Điều chỉnh kích thước chữ

Công bố thành lập 5 cơ quan báo chí thuộc UBND TP Hồ Chí Minh

(CLO) Sáng 29/4, UBND Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập năm cơ quan báo chí thuộc UBND TP.HCM.

Audio

Tại buổi lễ, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM đã công bố năm quyết định của UBND TP về thành lập năm cơ quan báo chí thuộc UBND TP.HCM.

Cụ thể, thành lập Báo Pháp luật TP.HCM thuộc UBND TP.HCM trên cơ sở tổ chức lại Báo Pháp Luật TP.HCM thuộc Sở Tư pháp TP.HCM.

Thành lập Tạp chí Du lịch TP.HCM thuộc UBND TP.HCM trên cơ sở tổ chức lại Tạp chí Du lịch TP.HCM thuộc Sở Du lịch TP.HCM.

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM, công bố quyết định. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM, công bố quyết định. Ảnh: HOÀNG GIANG

Thành lập Tạp chí Giáo dục TP.HCM thuộc UBND TP.HCM trên cơ sở tổ chức lại Báo Giáo dục TP.HCM thuộc Sở GD&ĐT TP.HCM.

Thành lập Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn thuộc UBND TP.HCM trên cơ sở tổ chức lại Báo Doanh nhân Sài Gòn thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM.

Thành lập Tạp chí Kinh tế Sài Gòn thuộc UBND TP.HCM trên cơ sở tổ chức lại Thời báo Kinh tế Sài Gòn thuộc Sở Công thương TP.HCM.

Theo ông Từ Lương, các điều khoản của quyết định thành lập đã quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và cơ chế tài chính của từng cơ quan báo chí.

Do đó, ông đề nghị các cơ quan báo chí đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và tuân thủ chặt chẽ các quy định tại các quyết định thành lập này.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao Quyết định thành lập cho Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao Quyết định thành lập cho Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Sau phần công bố quyết định, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã trao Quyết định thành lập cho đại diện năm cơ quan báo chí thuộc UBND Thành phố. 

Cũng tại buổi lễ, bà Ngô Thị Hoàng Các, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP.HCM về bổ nhiệm lãnh đạo năm cơ quan báo chí thuộc UBND TP, gồm năm Tổng Biên tập và bốn Phó Tổng Biên tập.

Theo đó, ông Mai Ngọc Phước, nguyên Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM thuộc Sở Tư pháp TP.HCM, được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM thuộc UBND TP.HCM.

Hai ông Nguyễn Đức Hiển và Nguyễn Văn Chương, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM thuộc Sở Tư pháp TP.HCM, cũng được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM thuộc UBND TP.HCM.

Thời gian giữ chức vụ của ông Nguyễn Đức Hiển là năm năm, còn ông Nguyễn Văn Chương làm đến khi có quyết định nghỉ hưu.

Lãnh đạo TP.HCM chụp ảnh lưu niệm với các cơ quan báo chí vừa được thành lập. Ảnh: HOÀNG GIANG

Lãnh đạo TP.HCM chụp ảnh lưu niệm với các cơ quan báo chí vừa được thành lập. Ảnh: HOÀNG GIANG

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM cũng công bố quyết định của UBND TP.HCM về điều động và bổ nhiệm bà Lương Thị Bích Ngọc, Tổng biên tập tạp chí Khám phá thuộc Sở KH&CN TP.HCM, giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch TP.HCM thuộc UBND TP.HCM. Thời hạn giữ chức vụ cho đến khi có quyết định nghỉ hưu.

Ông Nguyễn Thanh Tú, nguyên Tổng Biên tập Báo Giáo dục TP.HCM thuộc Sở GD&ĐT TP.HCM, giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục TP.HCM thuộc UBND TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ là năm năm.

Ông Trần Hoàng, nguyên Tổng Biên tập phụ trách Báo Doanh nhân Sài Gòn thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn thuộc UBND TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ là năm năm.

Ông Trần Minh Hùng, nguyên Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Sài Gòn thuộc Sở Công Thương TP.HCM, giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Sài Gòn thuộc UBND TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ cho đến khi có quyết định nghỉ hưu.

Hai ông Phạm Hữu Chương và Phan Chiến Thắng, nguyên Phó Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Sài Gòn thuộc Sở Công Thương TP.HCM, cũng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Sài Gòn thuộc UBND TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ là năm năm.