Điều chỉnh kích thước chữ

Công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(CLO) Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định công nhận 7 xã của huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn là các xã An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Báo nói Công luận
Di tích lịch sử cấp Quốc gia đồi Pù Cọ, xã An toàn khu Nghĩa Tá. Ảnh: Báo Bắc Kạn

Di tích lịch sử cấp Quốc gia đồi Pù Cọ, xã An toàn khu Nghĩa Tá. Ảnh: Báo Bắc Kạn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, 7 xã là: Bản Thi, Bình Trung, Nghĩa Tá, Lương Bằng, Bằng Lãng, Yên Thượng, Yên Thịnh thuộc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn là các xã An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Công nhận huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn là vùng An toàn khu của Trung ương đặt ở tỉnh Bắc Kạn bao gồm địa bàn của 22 xã, thị trấn gồm thị trấn Bằng Lũng và 21 xã: Bản Thi, Bằng Lãng, Bằng Phúc, Bình Trung, Đại Sảo, Đồng Lạc, Đông Viên, Lương Bằng, Nam Cường, Nghĩa Tá, Ngọc Phái, Phong Huân, Phương Viên, Quảng Bạch, Rã Bản, Tân Lập, Yên Mỹ, Yên Nhuận, Yên Thượng, Yên Thịnh, Xuân Lạc.

Các xã An toàn khu và vùng An toàn khu nêu trên được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã An toàn khu, vùng An toàn khu theo các quy định hiện hành.

PV