Điều chỉnh kích thước chữ

Công tác tham mưu phải vì nhân dân, vì đất nước, tuyệt đối tránh lợi ích nhóm

(CLO) Chiều 10/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019 của Văn phòng Chính phủ.

Audio

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN

 

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tập thể cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng Chính phủ trong năm 2018 đã có nhiều đổi mới trong thực hiện nhiêm vụ tham mưu tổng hợp phục vụ hoạt động của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Văn phòng Chính phủ đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác xây dựng pháp luật, đảm bảo chất lượng văn bản, thể chế ban hành, được lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đánh giá cao…

Về những nhiệm vụ trọng tâm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nhiệm vụ rất quan trọng là xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng nhấn mạnh, phải nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, chủ động hơn nữa nắm bắt tình hình thực tiễn cuộc sống, các vấn đề nóng, nhạy cảm.

Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, các cán bộ Văn phòng Chính phủ phải tập trung làm thể chế, giải phóng sức sản xuất, phân cấp, giao quyền mạnh mẽ, chấm dứt cơ chế xin - cho, không được đùn đẩy lên Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Cần tính toán để lãnh đạo Chính phủ tập trung nghiên cứu, xử lý những việc vĩ mô, bớt việc sự vụ. Những việc gì không đúng thẩm quyền thì cần trả lại hồ sơ.

Thủ tướng nhấn mạnh, tham mưu phải đúng đường lối, chính sách của Đảng, đúng Hiến pháp, luật pháp, có tính khả thi, phải vì nhân dân, vì đất nước, tuyệt đối tránh lợi ích nhóm và tham nhũng chính sách. Quyết liệt triển khai xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ sự chỉ  đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ Văn phòng Chính phủ; xây dựng Văn phòng Chính phủ không giấy tờ.

Thủ tướng yêu cầu, phải lắng nghe tiếng nói của nhân dân; không làm thay chức năng của các bộ nhưng cần lắng nghe, tranh luận ý kiến của các bộ để làm rõ vấn đề trước khi trình. Phát huy hơn nữa hiệu quả kênh thông tin tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp. Cần chủ động đề xuất các sáng kiến cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính. Kiên quyết cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Nhấn mạnh Văn phòng Chính phủ làm tốt hơn nữa công tác thông tin, truyền thông, Thủ tướng cũng nêu rõ, các cơ quan truyền thông của nước ta phải đẩy mạnh hơn nữa, lan tỏa khát vọng vươn lên của dân tộc. Phải theo dõi sát thông tin dư luận về những vấn đề bức xúc, nhất là phản ánh của người dân và doanh nghiệp để đề xuất xử lý tốt hơn, không để tình trạng “nước chảy, bèo trôi”.

Văn phòng Chính phủ phải làm sao có nhiều sáng kiến, đề xuất tốt, muốn vậy, ngoài công tác nghiên cứu thì việc huy động sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học rất quan trọng.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã phát động phong trào thi đua 2019 theo chủ đề: “Kỷ cương, chất lượng, kịp thời, chất  lượng, chuyên nghiệp, hiện đại” và đề nghị tập thể cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng thực hiện ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới 2019.

PV