Điều chỉnh kích thước chữ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng bị xử phạt 185 triệu đồng

(CLO) Công ty Cổ phần (CP) Chứng khoán Sen Vàng vừa bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt 185 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Báo nói Công luận
Trang web của Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng.

Trang web của Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng.

Thanh tra UBCKNN vừa ban hành Quyết định số 242/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng (địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3-4, số 164 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM).

Theo đó, Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng bị phạt tiền 40 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không có đủ người hành nghề chứng khoán.

Cụ thể, tính đến thời điểm kiểm tra ngày 9/7/2019, số lượng nhân viên có chứng chỉ hành nghề của Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng chưa đáp ứng điều kiện về nhân viên có chứng chỉ hành nghề cho mỗi nghiệp vụ được cấp phép.

Bên cạnh đó, Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng còn bị phạt tiền 85 triệu đồng vì không thiết lập, duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro. Tính đến thời điểm kiểm tra ngày 9/7/2019, Công ty không thiết lập bộ phận kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng cũng bị phạt tiền 60 triệu đồng do không tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và quy định pháp luật khác về quản trị, điều hành. Tính đến thời điểm kiểm tra ngày 9/7/2019, Công ty chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tổng cộng mức phạt tiền đối với Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng là 185 triệu đồng.

PV