Điều chỉnh kích thước chữ

Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà bị xử phạt 155 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

(CLO) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã Quyết định xử phạt 155 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (UPCoM: HHA) do các hành vi vi phạm hành chính.

Audio
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đơn vị này vừa ban hành Quyết định số 285/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Theo đó, Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà bị phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018; Quyết định sơ thẩm giải quyết kinh doanh thương mại số 01/2018/QĐST-VKDTM của Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm; Nghị quyết Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/4/2018; Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 ngày 09/8/2018; Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 ngày 25/10/2018);

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà còn bị phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP do vi phạm pháp luật quản trị công ty về tổ chức họp ĐHĐCĐ. Công ty tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 lần thứ hai không đúng thời hạn theo quy định.

Tổng cộng, UBCKNN phạt vi phạm hành chính đối với HHA số tiền 155 triệu đồng.

P.V