Điều chỉnh kích thước chữ

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6: Doanh thu “nhảy múa” theo từng gói thầu?

(CLO) Tùy từng gói thầu tham gia, Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 lại thể hiện một doanh thu khác nhau, khiến dư luận đặt nghi vấn về dấu hiệu “làm đẹp” hồ sơ để trúng thầu.

Báo nói Công luận

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Na Sang (Km146+200/QL.12) - TT. Xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km 452+300/QL.6) - thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (Phân đoạn thị trấn Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí) được UBND tỉnh Điện Biên phê quyệt tại QĐ 591/QĐ-UBND ngày 29/6/2017, với mục tiêu kết nối trung tâm huyện Tủa Chùa, xã Huối Mí với QL6 thành mạng lưới giao thông liên hoàn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu đi lại, giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội… của tỉnh.

Tuyến đường có chiều dài 48km với tổng mức đầu tư  690.000 triệu đồng bằng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 - 2020, trong đó chi phí xây dựng 453.850 triệu đồng; chi phí quản lí dự án 7.698 triệu đồng; BT, GPMB, TĐC là 49.483 triệu đồng…

Tại gói thầu số 3 thi công xây lắp và đảm bảo giao thông từ (Km34+00-Km48+00) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường Na Sang: Đơn vị trúng thầu là Liên danh xây dựng số 6 – Công ty CP Xây dựng Tiến Triển; Giá trúng thầu hơn 130 tỷ đồng. Số tiền được chủ đầu tư tạm ứng là 43 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính của Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 đã được kiểm toán trong 3 năm 2014, 2015, 2016 nộp để tham gia đấu thầu và trúng thầu gói thầu số 03 thì tổng doanh thu của đơn vị này năm 2014 là: 317.825.000.000 đồng; năm 2015 là: 377.456.000.000 đồng; năm 2016 là: 507.433.000.000 đồng.

Tuy nhiên, theo tài liệu phóng viên thu thập được, đối chiếu số liệu doanh thu ở một số gói thầu khác có sự không trùng khớp nhau. Cụ thể, tại hồ sơ dự thầu của gói thầu số 07 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m, Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 có nộp báo cáo tài chính thể hiện một số liệu doanh thu hoàn toàn khác. Theo đó, doanh thu năm 2014 là 317.825.000.000 đồng; năm 2015 là: 468.769.000.000 đồng, năm 2016 là: 507.433.000.000 đồng. Doanh nghiệp này đã trúng gói thầu với giá 93.445.546.290 đồng. Như vậy riêng doanh thu năm 2015 đã bị làm sai lệch gần 100 tỷ đồng.

 
Những bản doanh thu khác nhau đến lạ thường của  Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 

Còn tại gói thầu xây lắp công trình nâng cấp đường vào khu di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng do Ban thực hiện dự án du lịch tỉnh Điện Biên là đơn vị mời thầu, Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 có nộp báo cáo tài chính thể hiện một số liệu doanh thu như sau: Doanh thu năm 2014 là 303.647.00 đồng, doanh thu năm 2015 là 368.258.000.000 đồng, doanh thu năm 2016 là: 498.646.000.000 đồng.   

Những số liệu doanh thu “nhảy múa” theo từng gói thầu khiến dư luận đặt nhiều nghi vấn về việc doanh nghiệp đang cố tình “phù phép” hồ sơ năng lực để tham gia dự và trúng nhiều gói thầu tại tại tỉnh Điện Biên.

Trước đó, Báo điện tử Congluan.vn cũng đã thông tin về việc Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 là đơn vị đứng đầu Liên danh trúng gói thầu số 03 đang bị “tố” đang nợ đọng tiền thuế gần 4 tỷ đồng đến mức ngày 13/8/2018, Cục thuế tỉnh Điện Biên phải ra văn bản cưỡng chế nợ thuế nhưng vẫn trúng thầu. 

Xua tan hoài nghi của dư luận cho rằng, số nợ thuế gần 2 tỷ phải cưỡng chế trong tổng số gần 4 tỷ nợ đọng thuế của Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 là nợ đọng từ năm 2017, ngày 8/3/2018 của Cục thuế tỉnh Điện Biên đã có bản xác nhận do bà Trưởng phòng kê khai và kiểm tra thuế Nguyễn Thị Xuân Hương ký,  xác nhận đến ngày 8/3/2018 Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 không còn nợ đọng thuế (?!!).  

 
Những mâu thuẫn cần được làm rõ trong việc xác định nghĩa vụ hoàn thành thuế của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 

Tuy nhiên, theo một chuyên gia ngành Thuế thì có nhiều dấu hiệu nghi vấn  cần phải được làm rõ, cụ thể tại Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế thì tại Điểm a, Khoản 1 Điều 2 ghi rõ “Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Chiểu theo nội dung Thông tư và thực tế tại Thông báo của Cục thuế Điện Biên với Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 với tổng số tiền thuế chưa nộp vào ngân sách Nhà nước tính đến ngày 30/6/2018 (tức hơn 3 tháng kể từ ngày phát hành văn bản ngày 8/3/2018 -PV ) là 3.491.655.739 đồng. Trong đó, số tiền thuế, tiền phạt là 2.765.150.796 đồng; số tiền chậm nộp đến ngày 31/5/2018 là: 704.327.205 đồng; số tiền chậm nộp từ ngày 1/6/2018 đến ngày 30/6/2018 là: 22.177.738 đồng. Số tiền nộp quá hạn phải thực hiện cưỡng chế nợ thuế là 1.859.731.385 đồng.

Như vậy, có thể khẳng định đây không thể là thuế phát sinh trong 3 tháng (tính từ 9/3/2018) và nếu thuế của doanh nghiệp phát sinh có thật thì cũng chưa đủ thời gian theo quy định để Cục thuế Điện Biên ra thông báo cưỡng chế thuế như trên – Vị chuyên gia này phân tích.

Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin./.

Thành Vinh