Điều chỉnh kích thước chữ

Công ty vận tải Đường sắt Hà Nội bị xử phạt và truy thu thuế gần 1,1 tỷ đồng

(CLO) Qua thanh tra, ngành thuế Hà Nội đã phát hiện hàng loạt vi phạm về thuế tại Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội.

Báo nói Công luận
Kết luận thanh tra thuế tại Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội

Kết luận thanh tra thuế tại Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội

Mới đây, Cục thuế TP Hà Nội đã ban hành kết luận thanh tra thuế tại Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội.

Qua thanh tra, ngành thuế Hà Nội phát hiện Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội đã kê khai sai các chỉ tiêu trên tờ khai thuế giá trị gia tăng; hạch toán, kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng các số hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp có thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh của cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội còn hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp tương ứng với các khoản trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho không đúng quy định; hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ tương ứng với các hóa đơn mua vào của các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh...

Cụ thể, phạt số tiền 35 triệu đồng do hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Phạt số tiền 1,4 triệu đồng do khai sai các chỉ tiêu trên hồ sơ khai thuế.

Phạt số tiền 165,3 triệu đồng do hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, phạt số tiền hơn 24 triệu đồng tiền bằng một lần số thuế trốn, số thuế gian lận.

Đồng thời, đơn vị này cũng bị truy thu thuế GTGT số tiền 850,4 triệu đồng, và phải đóng số tiền chậm nộp thuế GTGT phải vào NSNN là 575.333 đồng. Số tiền chậm nộp được tính đến hết ngày 02/07/2019.

Tổng cộng các khoản HRT phải nộp truy thu, tiền chậm nộp, tiền phạt là gần 1,1 tỷ đồng.

P.V