Điều chỉnh kích thước chữ

Cục Bảo vệ thực vật tạm dừng ủy quyền nhiều đơn vị

(CLO) Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật vừa ký hàng loạt quyết định tạm dừng ủy quyền kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu đối với 4 đơn vị do chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý nhà nước trong kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu.

Audio
Cục Bảo vệ thực vật tạm dừng ủy quyền kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu với nhiều đơn vị. (Ảnh minh họa)

Cục Bảo vệ thực vật tạm dừng ủy quyền kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu với nhiều đơn vị. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, căn cứ theo Nghị định 108 của Chính phủ về quản lý phân bón, tại các Quyết định số 1251, 1252, 1253 cùng ban hành ngày 20/5/2019, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Hoàng Trung đã tạm dừng ủy quyền kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu đối với 3 đơn vị, đó là Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng, Viện Năng suất Chất lượng Deming, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC.

Theo đó, Cục Bảo vệ thực vật tạm dừng ủy quyền kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu với 3 đơn vị trên từ ngày 31/5/2019, đồng thời yêu các các đơn vị trên hoàn tất các thủ tục lấy mẫu, kiểm nghiệm và ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước đối với các trường hợp đã xác nhận vào Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước trước này 31/5/2019. Từ ngày 31/5/2019, ba đơn vị trên không được tiếp nhận các hồ sơ mới đăng ký kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu.

Đặc biệt, trong dịp này, Cục Bảo vệ thực vật tạm dừng ủy quyền kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu với ngay cả Trung tâm Khảo kiểm nghiệm Phân bón Quốc gia, đơn vị trực thuộc hệ thống quản lý của Cục Bảo vệ thực vật.

Trước đó, ngày 26/4, Cục Bảo vệ thực vật cũng tạm dừng ủy quyền kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu với Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC do chưa tuân thủ đúng một số quy định quản lý nhà nước về kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu. Quyết định 1039/BVTV-KH yêu cầu từ ngày 7/5, Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC không được tiếp nhận hồ sơ mới đăng ký kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu.

Cục Bảo vệ thực vật thông báo để các đơn vị trên cũng như các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phân bón biết để chủ động trong việc lựa chọn các đơn vị khác để kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu.

Nếu phát hiện đơn vị nào làm sai, làm ẩu hoặc tuân thủ chưa đúng các quy định của nhà nước về quản lý phân bón và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình kiểm tra chất lượng về phân bón, Cục Bảo vệ thực vật ngay lập tức sẽ tạm dừng, đình chỉ ủy quyền, thậm chí tước giấy phép đã cấp cho đơn vị đó và ngay cả những đơn vị trực thuộc Cục cũng không là ngoại lệ.

Hùng Quang