Điều chỉnh kích thước chữ

Cục Đường sắt công bố đường dây nóng dịp Đại hội Đảng và Tết Tân Sửu

(CLO) Cục Đường sắt Việt Nam tiếp nhận các thông tin qua đường dây nóng về công tác phục vụ vận tải, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Tân Sửu.

Audio
Các tổ chức, cá nhân có thể gọi phản ánh thông tin về công tác phục vụ, an toàn giao thông... vào các đường dây nóng của Cục Đường sắt Việt Nam. Ảnh minh họa

Các tổ chức, cá nhân có thể gọi phản ánh thông tin về công tác phục vụ, an toàn giao thông... vào các đường dây nóng của Cục Đường sắt Việt Nam. Ảnh minh họa

Cục Đường sắt Việt Nam công bố đường dây nóng trực 24/24h của Cục nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý và giải quyết các thông tin phản ánh về công tác phục vụ vận tải, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt dịp diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Tân Sửu.

Theo đó, tổng đài điện thoại đường dây nóng của Cục Đường sắt Việt Nam là 0865367565.

Ngoài ra, Cục Đường sắt Việt Nam công bố số điện thoại của các cán bộ phụ trách về công tác vận tải và công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.

Cụ thể, Trưởng phòng phòng Vận tải - An toàn giao thông Bùi Thế Thành phụ trách công tác vận tải đường sắt, số điện thoại 0913582725; Phó trưởng phòng Vận tải - An toàn giao thông Uông Đình Hùng, phụ trách công tác an toàn đường sắt, số điện thoại 0904133074.

Tại các khu vực, Trưởng phòng Thanh tra - An toàn I Nguyễn Giang Hải, phụ trách khu vực các tỉnh Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng; số điện thoại 0913061437.

Trưởng phòng Thanh tra - An toàn II Phan Thanh Hòa, phụ trách khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam, số điện thoại 0909678405.

Trưởng phòng Thanh tra - An toàn III Đỗ Hoàn Thành, phụ trách khu vực các tỉnh từ Đồng Nai đến TP. Hồ Chí Minh, số điện thoại 0918679225.

Tại các tỉnh còn có các Đội Thanh tra - An toàn đường sắt tiếp nhận thông tin, xử lý.

Trong dịp Tết Tân Sửu, các tổ chức, cá nhân có thể gọi phản ánh thông tin vào các đường dây nóng trên bất cứ lúc nào để Cục Đường sắt Việt Nam kịp thời xử lý.

Thế Vũ