Điều chỉnh kích thước chữ

Cục Hàng không yêu cầu VAECO chấn chỉnh trong công tác đảm bảo an ninh hàng không

(CLO) Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa có kết luận thanh tra, trong đó yêu cầu Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO) nhanh chóng rà soát, triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục các tồn tại trong công tác đảm bảo an ninh hàng không (ANHK).

Audio

Cụ thể, trong kết luận thanh tra việc tuân thủ các quy định pháp luật chuyên ngành hàng không về đảm bảo an ninh, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay nhanh chóng rà soát, triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục các tồn tại trong công tác đảm bảo an ninh hàng không. 

 Cục Hàng không yêu cầu VAECO chấn chỉnh trong công tác đảm bảo an ninh hàng không

Trong đó, về quy chế ANHK, chưa được cập nhật cụ thể tên người đứng đầu các bộ phận thuộc tổ đảm bảo ANHK theo Khoản 3, Điều 93 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT. Một số ca làm việc tại thời điểm kiểm soát an ninh số 1 và số 2, VAECO bố trí không đủ người hoặc bố trí người không có giấy phép thực hiện nhiệm vụ. 

Trong việc kiểm soát người, phương tiện, đồ vật và khu vực hạn chế, nhân viên tại các điểm kiểm soát an ninh số 2, số 3 thực hiện chưa đúng quy trình. Nhân viên kiểm soát an ninh một số thời điểm không kiểm tra thẻ kiểm soát an ninh đối với nhân viên ra, vào khu vực hạn chế, không yêu cầu nhân viên ra, vào làm việc tại khu vực hạn chế tháo mũ, vật dụng cá nhân để kiểm tra lại khi cổng từ có tín hiệu cảnh báo. Các nhân viên xếp hàng đi qua cổng từ liên tục không có khoảng cách tại một số thời điểm, nhân viên giám sát màn hình máy soi trong một số thời điểm còn sử dụng điện thoại di động, không tập trung quan sát màn hình. Một số phương tiện ra vào chưa được kiểm tra, soi gầm. 

Đáng chú ý, một số vật phẩm nguy hiểm được mang vào khu vực hạn chế không được kê khai đầy đủ về mục đích sử dụng, thời gian mang vào, mang ra. Nhân viên kiểm soát an ninh VAECO không ghi chép, xác nhận kiểm tra đồ vật và ký tên trong sổ theo dõi. Kết quả kiểm tra cổng từ hàng tuần cũng chưa được ghi chép đầy đủ. Một số camera hỏng, không lên hình, không được sửa chữa trong thời gian dài. 

Việc không thực hiện theo quy định tại điểm b, Khoản 4, Điều 25, Nghị định 147/2013/NĐ-CP, với tình tiết tăng nặng (do trước đây VAECO đã bị Cảng vụ Hàng không miền Nam xử phạt), tuy nhiên, hiện nay, VAECO  đang tiến hành tuyển dụng thêm nhân viên, đào tạo để bổ sung nhân viên ANHK; tổ chức lại và chấn chỉnh công tác thực hiện, kiểm soát ANHK theo quy chế. Do vậy, Cục HKVN không tiến hành xử phạt vi phạm hành chính. Cục HKVN yêu cầu VAECO nhanh chóng rà soát, triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục các tồn tại trong công tác đảm bảo ANHK. 

Cục HKVN yêu cầu VAECO tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế an ninh phù hợp với yêu cầu thực tế và điều kiện của doanh nghiệp; bố trí đủ người có giấy phép, năng định thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, có biện pháp xử lý, kiểm tra, giám sát với nhân viên thực hiện không đúng quy trình, nhiệm vụ. Chấn chỉnh công tác cấp, kiểm soát thẻ và cấp giấy phép phương tiện. Cục HKVN cũng chỉ đạo Phòng ANHK xem xét, yêu cầu của VAECO chỉnh sửa, cập nhật quy chế ANHK theo quy định. Trong khi đó, Thanh tra Cục HKVN có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đúng nội dung và thời hạn.

PV