Điều chỉnh kích thước chữ

Cục Quản lý Dược chỉ đạo đảm bảo cung ứng thuốc sau trúng thầu

(CLO) Cục Quản lý Dược vừa có văn bản gửi Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1. Theo đó, Cục Quản lý Dược nhận được văn bản số 219/SYT-NVD ngày 22/11/2019 của Sở Y tế Hà Nội về việc cung ứng mặt hàng Bupivacainc.

Báo nói Công luận

Tại văn bản số 219/SYT-NVD ngày 22/11/2019, Sở Y tế Hà Nội  gửi kèm văn bản số 1937/CPC1-KD ngày 21/11/2019 của Công ty thông báo gửi các cơ sở y tế về việc Công ty dừng xuất và đề nghị Bệnh viện tạm dừng sử dụng mặt hàng thuốc Bupivacaine WPW Spinal Heavy 0,5% (Số Giấy đăng ký lưu hành: VN-20879-17) do Công ty Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A., Ba Lan sản xuất.

00hkvc..........................................

Liên quan đến nội dung này, Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty khẩn trương có giải pháp thay thế thuốc Bupivacaine WPW Spinal Heavy 0,5% đã trúng thầu để đảm bảo thực hiện họp đồng đã ký kết theo quy định của Luật Đấu thầu 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 va Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/07/2019 của Bộ Y tế và đảm bảo nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân.

Khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Cục Quản lý Dược tại Công văn số 19671/QLD-ĐK và 19639/QLD-CL ngày 21/11/2019.

PV