Điều chỉnh kích thước chữ

Cục quản lý khám chữa bệnh ra công văn khẩn vụ cắt đôi que thử HIV tại bệnh viện Xanh Pôn

(CLO) Ngay trong sáng 10/12 Cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi Sở Y tế Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ cắt đôi que thử HIV tại bệnh viện Xanh Pôn.

Báo nói Công luận
Cục quản lý khám chữa bệnh ra công văn khẩn vụ cắt đôi que thử HIV tại bệnh viện Xanh Pôn.

Cục quản lý khám chữa bệnh ra công văn khẩn vụ cắt đôi que thử HIV tại bệnh viện Xanh Pôn.

Theo đó, Cục quản lý khám chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Xanh Pôn khiểm tra, xác minh, rà soát quy trình xét nghiệm và sai phạm. Công khai thông tin về kết quả xác minh, xử lý cho cơ quan truyền thông được biết.

Đề nghị Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện đúng các quy định và hướng dẫn, tại các Thông tư số 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện q uản lý chất lượng xét nghiệm, xét nghiệm tại các cơ sở khám chữa bệnh. Thông tư số 49/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám chữa bệnh. Quyết định số 5530/QĐ-BYT ngày 25/12/2015 về ban hành hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm và các văn bản liên quan khác.

Yêu cầu các cơ quan trên báo cáo về Cục quản lý khám, chữa bệnh Bộ Y tế trước ngày 15/12/2019 để tổng hợp và báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.

Thu Hằng