Điều chỉnh kích thước chữ

Cục Thuế Hà Nội công khai 701 đơn vị nợ thuế, phí đợt tháng 9/2019

(CLO) Cục Thuế Thành phố Hà Nội vừa tiếp tục công khai danh sách 701 đơn vị nợ 536 tỷ đồng tiền thuế, phí, tiền thuê đất, tiền phạt và tiền chậm nộp.

Audio
Cục Thuế Hà Nội công khai nợ thuế, phí, tiền thuê đất, tiền phạt và tiền chậm nộp tháng 9/2019

Cục Thuế Hà Nội công khai nợ thuế, phí, tiền thuê đất, tiền phạt và tiền chậm nộp tháng 9/2019

Theo đó, tổng số đơn vị trong danh sách Cục Thuế Hà Nội công khai nợ thuế, phí, tiền thuê đất, tiền phạt và tiền chậm nộp tháng 9/2019 là 701 đơn vị, với số tiền nợ hơn 536,3 tỷ đồng. Trong đó, có 605 đơn vị (nợ hơn 426,2 tỷ đồng) là công khai lần đầu, 96 đơn vị công khai lại.

Danh sách bao gồm 605 đơn vị bị công khai lần đầu với số nợ 426 tỷ đồng và 96 đơn vị bị công khai lại với 110 tỷ đồng. Trong số đơn bị công khai nợ lần đầu có 581 doanh nghiệp nợ 183 triệu đồng tiền thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp.

Dẫn đầu là hai công ty trong lĩnh vực xây dựng: Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Đô thị nợ 40 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Thịnh Hưng nợ 11 tỷ đồng.

Ngoài ra còn có 24 đơn vị nợ 243 tỷ đồng tiền thuê đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất. Đứng đầu là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà nợ 72 tỷ đồng. Bốn đơn vị có số nợ hơn 10 tỷ đồng là Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Huy Hùng nợ 46 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Mai Động nợ 38 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Tổng bách hóa nợ 15 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh và Dịch vụ nhà Hà Nội nợ hơn 10 tỷ đồng.

Tổng hợp số liệu từ đầu năm đến hết tháng 7/2019, Cục Thuế Hà Nội cho biết, cơ quan này đã thực hiện công khai lần đầu 828 đơn vị với số tiền nợ 1.720 tỷ đồng và công khai lại 411 đơn nợ 4.155 tỷ đồng. Kết quả, sau khi đăng công khai đã có 552 doanh nghiệp và dự án nộp 314 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước.

Cục Thuế Hà Nội cho biết, với sự nỗ lực của cơ quan thuế và sự phục hồi của nền kinh tế, mong rằng các chủ dự án, doanh nghiệp sớm thu xếp được nguồn tài chính để nộp các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước trước khi cơ quan thuế áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn.

P.V