Điều chỉnh kích thước chữ

Củng cố, tăng cường uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế

(CLO) Chiều 6/11, tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại đã có cuộc gặp mặt và làm việc với các Đại sứ, Tổng Lãnh sự, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2019-2022.

Audio

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Với việc thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ quốc tế, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước ta ngày các được tăng cường, củng cố, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hỗ trợ phát triển và tạo vị thế mới của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương; đưa Việt Nam hội nhập ngày càng chủ động, tích cực, sâu rộng và khẳng định là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: H.M

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: H.M

Trong năm 2019, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, những nỗ lực, thành tựu đạt được trên lĩnh vực đối ngoại nói chung, thông tin đối ngoại nói riêng đã góp phần quan trọng giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng trong nước; củng cố, tăng cường uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế... Trong những thành tích chung đó, có vai trò quan trọng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, mà trước hết là của các đại sứ, tổng lãnh sự, Trưởng cơ quan đại diện.

Đồng chí Võ Văn Thưởng tin tưởng rằng, các Tổng Lãnh sự, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tài năng của mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trọng trách được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Bên cạnh đó, đồng chi Võ Văn Thưởng lưu ý, trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực có thể tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, vì vậy, đề nghị các Trưởng cơ quan đại diện tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến đường lối đối ngoại của Đảng:

Cụ thể, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về đối ngoại và thông tin đối ngoại; phát huy hơn nữa vai trò kết nối của các cơ quan đại diện trong việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước, góp phần củng cố, phát triển các mối quan hệ của Việt Nam với các nước; tiếp thu tinh hoa văn hóa, kinh nghiệm phát triển của các nước, phục vụ hiệu quả cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng các Đại sứ, Tổng Lãnh sự, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2019-2022. Ảnh: H.M.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng các Đại sứ, Tổng Lãnh sự, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2019-2022. Ảnh: H.M.

Chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, nắm bắt tình hình, nhu cầu thông tin của các nước và kiều bào ta ở nước sở tại. Từ đó, phát huy vai trò là kênh thông tin chính thống, trực tiếp của Đảng và Nhà nước, tham mưu các cơ quan chức năng nội dung, phương thức, ngôn ngữ, thông tin phù hợp, bảo đảm chuyển tải được thông tin, thông điệp của Việt Nam để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế hiểu đúng, đầy đủ tình hình, những thành tựu của Việt Nam sau hơn 30 năm đổi mới.

Tiếp tục chủ động thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng và nhà nước Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới quốc gia, đặc biệt là đối với các vấn đề trên biển; đấu tranh hiệu quả với các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc, nhất là với các vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Tăng cường công tác thông tin tích cực, thông tin quảng bá bằng tiếng nước ngoài về những chủ trương, chính sách, quan điểm đối ngoại của Việt Nam; về sự chủ động và vai trò tích cực của Việt Nam trong tham gia giải quyết các vấn đề quốc tế; đa dạng hóa các phương thức thông tin đối ngoại qua các kênh văn hóa, kênh đối ngoại nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong nước, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa các đơn vị, địa phương với các đối tác nước ngoài để triển khai hiệu quả các hoạt động ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

PV