Điều chỉnh kích thước chữ

Cuốn sách “gối đầu giường” của các nhà lãnh đạo, quản lý

(CLO) Cuốn sách “Thông tin báo chí với công tác lãnh đạo, quản lý” do Nhà xuất bản Thông tấn vừa phát hành đã gây sự chú ý của dư luận. Nhiều người coi đó là một trong những cuốn sách “gối đầu giường” của các nhà lãnh đạo, quản lý.

Audio

Nhóm biên soạn cuốn sách gồm 46 nhà khoa học, nhà báo, nhà giáo của Thông tấn xã Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông… Đồng chủ biên sách là đồng chí Nguyễn Đức Lợi- Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và PGS, TS Lưu Văn An Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Cuốn sách là nội dung cốt lõi của đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia "Thông tin báo chí với công tác lãnh đạo quản lý ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế" mã số ĐTQG.2014-G/07 do đồng chí Nguyễn Đức Lợi- Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam làm chủ nhiệm. Đề tài này đã được Hội đồng khoa học cấp quốc gia xếp loại xuất sắc.

Báo Công luận
Bìa cuốn sách 
Các tác giả đã phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề thông tin báo chí với công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế. Phổ biến kinh nghiệm về việc phát huy vai trò của thông tin báo chí đối với công tác lãnh đạo, quản lý ở một số nước trên thế giới. Phân tích những yếu tố tác động và khảo sát thực trạng vai trò của thông tin báo chí với công tác lãnh đạo, quản lý; vai trò của công tác lãnh đạo, quản lý đối với thông tin báo chí ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế. Từ lý luận và thực tiễn, các tác giả đã khẳng định, thông tin báo chí góp phần quan trọng trong xây dựng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Báo chí cũng tham gia giám sát, phản biện xã hội, giúp các cơ quan lãnh đạo, quản lý điều chỉnh chính sách đang thực hiện phù hợp với thực tiễn. Các tác giả đề xuất quan điểm, giải pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò của thông tin báo chí phục vụ và kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, quản lý; đồng thời đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý đối với thông tin báo chí, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới toàn diện và đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong thời gian tới.

Các tác giả cũng thẳng thắn đưa ra kiến nghị đối với các ban Đảng Trung ương, các cơ quan Nhà nước ở Trung ương, các đồng chí lãnh đạo cấp tỉnh, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí để nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin báo chí phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý đối với báo chí.

Xu thế toàn cầu hóa thông tin và sự bùng nổ của mạng truyền thông xã hội đang tác động trực tiếp đến công tác lãnh đạo, quản lý và hoạt động báo chí trong nước. Trong hoạt động lãnh đạo, quản lý không thể thiếu thông tin, trong đó có thông tin tin cậy của báo chí chính thống. Sẽ không thể có quyết định lãnh đạo, quản lý đúng, trúng khi không đủ thông tin và càng không thể nói không có thông tin. Thông tin không chỉ là điều kiện cần mà từ lâu đã trở thành nội dung của các quyết định đúng... Thông tin chính là sức mạnh mềm, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động lãnh đạo, quản lý. Chính vì những lẽ đó, cuốn sách “Thông tin báo chí với công tác lãnh đạo, quản lý” thực sự hữu ích với các nhà lãnh đạo, quản lý và các nhà báo chân chính.

                                                                                                     Đỗ Phú Thọ