Điều chỉnh kích thước chữ

Đã chi hơn 8.000 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19

(CLO) Đến nay, ngân sách Nhà nước (NSNN) đã chi hơn 8.000 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong đó riêng ngân sách Trung ương đã chi hơn 6,1 nghìn tỷ đồng bổ sung cho các bộ, ngành mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế và mua vaccine phòng COVID-19 (5,35 nghìn tỷ đồng).

Audio
Phun khử khuẩn phòng chống dịch COVID-19.

Phun khử khuẩn phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1271/NQ-UBTVQH14 về việc sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách Trung ương năm 2020. Tại Điều 1 Nghị quyết quy định sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách Trung ương năm 2020: “sử dụng 12.100 tỷ đồng nguồn tiết kiệm chi năm 2020 để mua vaccine phòng dịch COVID-19”.

Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền đảm bảo nguồn lực để triển khai việc mua vaccine theo đề xuất của Bộ Y tế.

Theo Bộ Tài Chính cho biết, đến nay, ngân sách Nhà nước (NSNN) đã chi hơn 8.000 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong đó riêng ngân sách Trung ương đã chi hơn 6,1 nghìn tỷ đồng bổ sung cho các bộ, ngành mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế và mua vaccine phòng COVID-19 (5,35 nghìn tỷ đồng) và hỗ trợ cho các địa phương 762 tỷ đồng.

Cùng với đó, NSNN cũng  đã chi 13,1 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ cho trên 13 triệu đối tượng gặp khó khăn do đại dịch, chủ yếu là người nghèo (gần 8 triệu người), đối tượng bảo trợ xã hội (gần 3 triệu người), người có công với cách mạng (hơn 1 triệu người) và 1,3 triệu lao động bị mất việc làm.

Trong việc tháo gỡ khó khăn cho địa phương về cân đối, bố trí nguồn lực mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn về nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch bệnh đối với phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch trên cơ sở đó, đề nghị các địa phương thực hiện việc quản lý kinh phí, mua sắm theo quy định.

Bộ Tài chính cũng có văn bản gửi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hỗ trợ thêm cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn.

  PV