Điều chỉnh kích thước chữ

Đã có 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD

(CLO) Trong 2 tháng đầu năm, cả nước có 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 73,8% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Audio
Điện thoại và linh kiện có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong tháng 2/2021, đạt 9,3 tỷ USD

Điện thoại và linh kiện có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong tháng 2/2021, đạt 9,3 tỷ USD

Tổng cục Thống kê vừa cho biết, ước tính tháng 2/2021 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 20 tỷ USD.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 48,55 tỷ USD, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 11,48 tỷ USD, tăng 4,4%, chiếm 23,6% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 37,07 tỷ USD, tăng 30,5%, chiếm 76,4%.

Đóng góp quan trọng vào kết quả tăng trưởng này là nhóm mặt hàng xuất khẩu lớn trên 1 tỷ USD. Trong 2 tháng đầu năm, cả nước có 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 73,8% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay với kim ngạch đạt 14,2 tỷ USD, tăng 38,2% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là Trung Quốc đạt 8,5 tỷ USD, tăng 54,3%. Thị trường EU đạt 6,3 tỷ USD, tăng 22,7%. Thị trường ASEAN đạt 4,2 tỷ USD, tăng 6,2%. Hàn Quốc đạt 3,4 tỷ USD, tăng 16,8%. Nhật Bản đạt 3,2 tỷ USD, tăng 3%.

Trong đó, điện thoại và linh kiện có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, đạt 9,3 tỷ USD, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 6,9 tỷ USD, tăng 27,3%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 5,5 tỷ USD, tăng 72,6%; hàng dệt may đạt 4,76 tỷ USD, tương đương cùng kỳ năm trước; giày dép đạt 3,2 tỷ USD, tăng 15,4%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,4 tỷ USD, tăng 51%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 1,6 tỷ USD, tăng 11,6%; sắt thép đạt 1,1 tỷ USD, tăng 71,9%; thủy sản đạt 1,01 tỷ USD, tăng 0,7%.

Như vậy, so với tháng 1/2021, mới chỉ có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD thì hết tháng 2 đã tăng thêm 3 mặt hàng, bao gồm: phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 1,6 tỷ USD, sắt thép đạt 1,1 tỷ USD, thủy sản đạt 1,01 tỷ USD.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đánh giá, 2 tháng đầu năm 2021, ghi nhận kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng dệt may, giày dép đã có sự phục hồi trở lại, khi dệt và may mặc đạt 4,76 tỷ USD, tương đương cùng kỳ năm trước và kim ngạch xuất khẩu giày dép đạt 3,2 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Số lượng mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn từ 1 tỷ USD trở lên liên tiếp được mở rộng trong các năm qua, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Theo Bộ Công Thương, nếu năm 2011 có 21 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 81% tổng kim ngạch xuất khẩu; năm 2016 tăng lên thành 25 mặt hàng với tỷ trọng chiếm khoảng 88,7%. Đến năm 2020 là 31 mặt hàng (trong đó có 9 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD và 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD), chiếm tỷ trọng 92% tổng kim ngạch xuất khẩu.

T.Toàn