Điều chỉnh kích thước chữ
Tiếp bài “PTSC Thanh Hoá cho thuê đất trái phép, nhận Giải Vàng Chất lượng Quốc gia”:

Đã hoàn thành thủ tục thuê đất với cơ quan quản lý Nhà nước

(CLO) Đến thời điểm kiểm tra, Công ty PTSC Thanh Hóa đã hoàn thành thủ tục thuê đất với cơ quan quản lý Nhà nước và được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Audio
PTSC Thanh Hoá nhận Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2020.

PTSC Thanh Hoá nhận Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2020.

Đó là một trong những nội dung mà Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hoá gửi tới Báo NB&CL liên quan đến bài viết: “PTSC Thanh Hoá cho thuê đất trái phép, nhận Giải Vàng Chất lượng Quốc gia”.

Theo Công ty PTSC Thanh Hóa, năm 2017, Tổng cục quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên Môi trường đã thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai tại tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình làm việc, tại địa phương, Đoàn thanh tra có kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất tại Dự án Khu Công nghiệp Tàu thủy Nghi Sơn - Thanh Hóa.

Đây là Dự án được chuyển giao từ Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 18/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Biên bản họp số 6014/BB-DKVN ngày 08/7/2010 giữa Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành Quyết định số 7090/QĐ-DKVN ngày 12/8/2010 về việc chuyển giao cho PTSC tiếp nhận và làm Chủ Đầu tư Dự án Khu công nghiệp tàu thủy Nghi Sơn - Thanh Hóa theo phương án hợp nhất vào Cảng Nghi Sơn của PTSC.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn thanh tra chưa được các bên liên quan cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý khu đất. Vì vậy, tại Kết luận thanh tra số 03/KLTTr-TCQLĐĐ ngày 17/07/2018, Đoàn thanh tra đã kết luận Công ty PTSC Thanh Hoá cho 7 doanh nghiệp thuê đất trái phép, với tổng số tiền cho thuê là 21.482.442.000 đồng (Hai mươi mốt tỷ, bốn trăm tám mươi hai triệu, bốn trăm bốn mươi hai nghìn đồng).

Ngày 19/09/2018, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì cuộc họp gồm đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế, Sở Tài chính, Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND huyện Tĩnh Gia, UBND xã Nghi Sơn và đại diện Công ty PTSC Thanh Hóa để tiến hành xem xét kết luận thanh tra của Tổng cục Quản lý đất đai.

Trên cơ sở văn bản giải trình, hồ sơ pháp lý khu đất và các tài liệu do Công ty PTSC Thanh Hóa cung cấp. Hội nghị đã xem xét, đánh giá từ nguồn gốc, quá trình chuyển giao-tiếp nhận, đến việc quản lý-sử dụng khu đất và kết luận: Công ty PTSC Thanh Hóa ký hợp đồng cho các doanh nghiệp thuê mặt bằng, bến bãi là phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty, doanh thu từ dịch vụ cho thuê bến bãi được doanh nghiệp kê khai minh bạch và nộp thuế cho Nhà nước đầy đủ.

Sở Tài nguyên Môi trường đã ban hành Báo cáo số 169/BC-STNMT ngày 01/08/2019 gửi Tổng cục quản lý đất đai, báo cáo về kết quả thực hiện các nội dung tại Kết luận thanh tra số 03/KLTTr-TCQLĐĐ ngày 17/07/2018. Đồng thời, kiến nghị không truy thu số tiền Công ty PTSC Thanh Hóa cho 07 đơn vị thuê mặt bằng, bến bãi.

Sau quá trình kiểm tra, Tổng cục quản lý đất đai đã có kết luận chính thức gửi UBND tỉnh Thanh Hóa tại văn bản số 751/TCQLĐĐ-CKSQLSĐ ngày 29/04/2021. Nội dung văn bản nêu rõ: Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn đã có quyết định số 43/QĐBQLKKTNS ngày 26/02/2016 về việc cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thuê đất, Công ty PTSC Thanh Hóa đã ký hợp đồng thuê đất số 05/HĐ-TĐ ngày 24/01/2017 với Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, thời gian tính tiền thuê đất từ ngày 01/01/2013.

Như vậy, tính đến thời điểm kiểm tra, Công ty PTSC Thanh Hóa đã hoàn thành thủ tục thuê đất với cơ quan quản lý Nhà nước và được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Căn cứ các văn bản được ban hành bởi các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền nêu trên, xác định Công ty PTSC Thanh Hoá đã và đang hoạt động sản xuất kinh doanh đúng các quy định của pháp luật.

PV

Bình Luận