Điều chỉnh kích thước chữ

Đà Nẵng: Công khai thông tin quỹ đất trên địa bàn thành phố

(CLO) Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng vừa có văn bản công khai thông tin quỹ đất do Trung tâm quản lý.

Audio

Ngày 28/9, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng vừa có văn bản công khai thông tin quỹ đất hiện do Trung tâm quản lý.

Về quỹ đất tái định cư, toàn thành phố hiện có 23.458 lô (trong đó, 15.607 lô đã có mặt bằng, 7.851 lô chưa có mặt bằng).

Đà Nẵng công khai thông tin quỹ đất trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng công khai thông tin quỹ đất trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, trên địa bàn quận Cẩm Lệ có 3.770 lô đất tái định cư, với 3.328 lô đã có mặt bằng và 442 lô chưa có mặt bằng. Quận Hải Châu có 251 lô đã có mặt bằng trên tổng số 251 lô đất tái định cư. Quận Thanh Khê có 93 lô đã có mặt bằng trên tổng số 93 lô đất tái định cư. Quận Sơn Trà có 1.884 lô, với 1.590 lô đã có mặt bằng, 294 lô chưa có mặt bằng. Quận Ngũ Hành Sơn có 8.078 lô đất tái định cư, trong đó 3.781 lô đã có mặt bằng, 4.297 lô chưa có mặt bằng. Quận Liên Chiểu có 4.055 lô đất tái định cư, với 3.385 lô đã có mặt bằng, 670 lô chưa có mặt bằng. Huyện Hòa Vang có 5.327 lô đất tái định cư, với 3.179 lô đã có mặt bằng, 2.148 lô chưa có mặt bằng.

Trên địa bàn thành phố có 247 khu đất lớn đã có mặt bằng, với diện tích 1.311.851,8 m2. Cụ thể, quận Cẩm Lệ có 55 khu đất, với diện tích 375.024,5 m2; quận Hải Châu có 11 khu đất, diện tích 114.095,9 m2; quận Thanh Khê có 3 khu đất, với diện tích 9.157,5 m2; quận Sơn Trà có 71 khu đất, diện tích 202.539,2 m2; quận Ngũ Hành Sơn có 52 khu đất, diện tích 221.304,3 m2; quận Liên Chiểu có 21 khu đất, diện tích 120.561,2 m2; huyện Hòa Vang có 34 khu đất, với diện tích 295.372,3 m2.

Được biết, việc công khai minh bạch thông tin quỹ đất trên địa bàn thành phố nhằm giúp cho các doanh nghiệp và người dân tiếp cận thông tin liên quan về đất đai làm cơ sở cho việc phát triển cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng như việc nhận đất tái định cư được thuận lợi.

Thanh Hải