Điều chỉnh kích thước chữ

Đà Nẵng đưa vào sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến

(CLO) Ngày 2/10, UBND TP. Đà Nẵng chính thức đưa vào sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố.

Báo nói Công luận

Việc đưa Cổng dịch vụ công trực tuyến đi vào hoạt động không chỉ nhằm triển khai nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng chính quyền điện tử mà còn tăng cường cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính của TP. Đà Nẵng.

Đà Nẵng đưa vào sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Đà Nẵng đưa vào sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - ông Lê Trung Chinh, Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố có 850 dịch vụ công trực tuyến ứng dụng ở mức cấp độ 3, 4.

Trong đó ưu tiên triển khai trực tuyến ở cơ sở, cụ thể: quận, huyện có 151/176 (chiếm 86%); xã, phường có 80/97 (chiếm 82%), còn lại là của các sở, ngành. 

Đặc biệt, Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố được áp dụng các công nghệ, giải pháp để cho phép nộp và quản lý các bản vẽ xây dựng và 100% thủ tục cấp phép xây dựng đã được triển khai trực tuyến ở mức 3, cấp sổ hộ khẩu điện tử, triển khai tài khoản công dân điện tử… kết nối với cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia. 

Ngoài ra, Cổng dịch vụ công trực tuyến này cũng ưu tiên xây dựng 3 dịch vụ trực tuyến liên quan đến cấp con dấu của Công an thành phố.

Đây là 3 dịch vụ mà các tổ chức có nhu cầu sử dụng nhiều, tích hợp sẵn chức năng thanh toán trực tuyến, phiếu thu điện tử và đại lý dịch vụ công trực tuyến để các cơ quan chủ động sử dụng, cung cấp dịch vụ công ở mức 4.

Theo ông Chinh, sau khi Cổng dịch vụ công trực tuyến được đưa vào hoạt động, các cơ quan, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp như: Thanh toán không dùng tiền mặt khi cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian xử lý hồ sơ đến 50% so với thời gian xử lý hồ sơ trực tiếp...

Thanh Hải