Điều chỉnh kích thước chữ

Đà Nẵng: Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch và nguyên Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu

Theo UBKTTW, ngày 12-12-2018, UBKT Thành ủy Đà Nẵng đã thông báo kết quả kỳ họp UBKT Thành ủy lần thứ 29.

Báo nói Công luận

Tại kỳ họp này, UBKT Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Dương Thành Thị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Liên Chiểu, nguyên Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu. Trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (từ năm 2005 đến tháng 4-2016), đồng chí Thị đã thiếu kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về trật tự đô thị, để xảy ra tình trạng xây dựng không phép kéo dài tại khu vực quy hoạch dự án Ga đường sắt. Vi phạm của đồng chí là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức đảng và cá nhân đồng chí. Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, UBKT Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Dương Thành Thị.

 

UBKT Thành uỷ Đã Nẵng cũng đã xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Đàm Quang Hưng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch trực tiếp phụ trách lĩnh vực trật tự đô thị và Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (từ năm 2016 đến tháng 7-2018), đồng chí Hưng đã thiếu kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm trên địa bàn, trong lĩnh vực được phân công phụ trách, để xảy ra tình trạng xây dựng không phép kéo dài tại khu vực quy hoạch dự án Ga đường sắt. Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, UBKT Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Đàm Quang Hưng.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Thành ủy Đà Nẵng còn xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Văn Bường, đảng viên Chi bộ Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng và Đầu tư Trường Định thuộc Đảng bộ quận Thanh Khê, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vật liệu xây dựng - Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng. Trong năm 2014, đồng chí Bường giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vật liệu xây dựng - Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng đã để xảy ra sai phạm thuộc trách nhiệm người đứng đầu tại dự án khu nhà liền kề Làng Vân và trong quá trình thực hiện cổ phần hóa Công ty. Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, UBKT Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Văn Bường./.

 

PV