Điều chỉnh kích thước chữ

Đà Nẵng: Sẽ giải tỏa cách 500m để xây dựng Nhà máy xử lý rác Khánh Sơn

(CLO) Ngày 16/10, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết đã ban hành Quyết định số 4647/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết TL 1:500 Nhà máy xử lý rác tại khu vực bãi rác Khánh Sơn.

Báo nói Công luận

Theo đó, tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch là 1.449.269m2, bao gồm diện tích quy hoạch là 89.382m2 và diện tích trong khoảng cách an toàn về môi trường là 1.359.887m2.

Diện tích Nhà máy xử lý rác là 69.754m2, công suất nhà máy xử lý rác thải dự kiến khoảng: 1.000 tấn/ngày - đêm.

Phân khu chức năng các khu vực tại bãi rác gồm có: Khu nhà điều hành, khu nhà máy xử lý rác, khu đốt rác thải y tế, khu phân bùn bể phốt và chất thải nguy hại.

Hệ thống nước thải sinh hoạt, nước rỉ rác... phát sinh từ dự án phải được thu gom xử lý đảm bảo độ sạch theo qui định trước khi xả ra môi trường.

Bãi rác Khánh Sơn đã quá tải và sắp vượt cao trình thiết kế.

Bãi rác Khánh Sơn đã quá tải và sắp vượt cao trình thiết kế.

Tổng nhu cầu dùng nước cấp cho công trình: 160 m3/ngày. Tổng nhu cầu cấp nước làm mát dây chuyền đốt rác: 3.050 m3/ngày. 

Tổng công suất cấp điện của dự án: 1.093 KVA, thông qua đường dây hạ thể 0,4KV cấp nguồn cho tủ điện chiếu sáng gần khu vực thiết kế; nguồn cấp cho nhà máy sẽ được cấp từ dây chuyền sản xuất: đốt - phát điện.

UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Phát triển đô thị cung cấp hồ sơ quy hoạch được phê duyệt cho các đơn vị, tổ chức lập các thủ tục đầu tư xây dựng tiếp theo đúng quy định.

Thanh Hải