Điều chỉnh kích thước chữ

Đà Nẵng sẽ giám sát hoạt động công vụ qua camera tại Bộ phận một cửa trước và sau Tết Nguyên đán

(CLO) Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức kiểm tra hoạt động công vụ thường xuyên và đột xuất; kết hợp với theo dõi, giám sát qua camera tại Bộ phận Một cửa trong những ngày làm việc trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

Audio

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 118/UBND-SNV yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP Đà Nẵng, UBND các quận, huyện, phường, xã tăng cường kỷ luật, kỷ cương làm việc nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp, đảm bảo nghiêm minh trong thực thi pháp luật, nhất là trong những ngày trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính Đà Nẵng.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính Đà Nẵng.

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức kiểm tra hoạt động công vụ thường xuyên và đột xuất; kết hợp với theo dõi, giám sát qua camera tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (còn gọi là Bộ phận "Một cửa") trong những ngày làm việc trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

UBND TP Đà Nẵng giao Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra công vụ TP thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình quản lý, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND quận, huyện, phường, xã. Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP, UBND các quận, huyện báo cáo kết quả kiểm tra gửi Sở Nội vụ trước ngày 22/2/2021 để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND TP xem xét, xử lý các vi phạm.

Tiến hành phân công cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định, nhất là kiểm tra các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ TP Đà Nẵng và nhiệm vụ năm 2021. Nếu để xảy ra sai phạm, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, không để tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vắng mặt tại nơi làm việc, nhất là tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cơ quan, đơn vị. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả vắng mặt có lý do chính đáng thì phải bố trí cán bộ, công chức, viên chức thay thế để xử lý và giải quyết công việc của tổ chức, công dân.

Thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...

Q.T