Điều chỉnh kích thước chữ

Đà Nẵng: Xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn

CLO) Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, vận hành hệ thống cấp nước sạch để xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn, chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm (nếu có), đảm bảo theo quy định.

Báo nói Công luận

Theo Công ty Cổ Phần Cấp nước Đà Nẵng thì nguyên nhân  thiếu nước do nguồn nước sông Cầu Đỏ đang nhiễm mặn. Ảnh: Hoàng Sơn.

Thành ủy Đà Nẵng vừa có Văn bản gửi Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố về việc giải quyết tình trạng thiếu nước sạch trên địa bàn thành phố.

Theo đó, qua báo cáo của các địa phương, đơn vị và phản ánh của một số cơ quan báo chí, hiện nay, tình trạng thiếu nước sạch xảy ra tại một số khu vực trên địa bàn thành phố đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất, gây bức xúc cho người dân thành phố.

Về việc này, Thường trực Thành ủy đề nghị Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo các địa phương, cơ quan chức năng có liên quan: Khẩn trương kiểm tra, báo cáo cụ thể tình hình thiếu nước sạch trên địa bàn thành phố trong những ngày gần đây. 

Trên cơ sở đó, kịp thời triển khai các giải pháp khắc phục, đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch, đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt, sản xuất cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố;

Báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên và các nhà máy nước khác trên địa bàn thành phố theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại điểm 1.3, mục 1, Thông báo số 388-TB/TU ngày 13-6-2018.

Xem xét trách nhiệm  của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, vận hành hệ thống cấp nước sạch để xảy ra tình trạng nêu trên, chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm (nếu có), đảm bảo theo quy định.

Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng (vốn, nhân sự chủ chốt, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ sau cổ phần hóa đến nay…).

Hoàn thành báo cáo Thường trực Thành ủy các nội dung nêu trên trước ngày 20/11/2018.

Trước đó, như congluan.vn đã thông tin, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tình trạng thiếu nước sinh hoạt diễn ra trên diện rộng. Theo thông báo của Công ty Cổ Phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) thì nguyên nhân do nguồn nước sông Cầu Đỏ đang nhiễm mặn.

Để đảm bảo chất lượng nguồn nước thô, Dawaco đang tăng cường lấy nước từ Trạm bơm An Trạch. Do đó, lưu lượng và áp lực nước trong mạng lưới đang thấp so với bình thường, Dawaco khuyến khích khách hàng trên toàn thành phố sử dụng nước tiết kiệm nước trong thời gian này.


Minh Châu