Điều chỉnh kích thước chữ

Đại dịch COVID-19 cho thấy sự cấp thiết phải tăng cường hơn nữa vai trò của phụ nữ

(CLO) Phát biểu tại Hội nghị quốc tế với chủ đề “Tăng cường vai trò của phụ nữ trong xây dựng và củng cố hòa bình: Từ cam kết tới kết quả”. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng, đại dịch COVID-19 cho thấy sự cấp thiết phải tăng cường hơn nữa vai trò của phụ nữ.

Audio

Hội nghị được Bộ Ngoại giao phối hợp với Liên Hợp Quốc tổ chức vào tối nay (7/12, tại Hà Nội) dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, cách đây 20 năm, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết 1325, lần đầu tiên khẳng định vai trò và đóng góp của phụ nữ trong phòng ngừa xung đột, cũng như trong xây dựng và củng cố hòa bình của thế giới.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, tính mạng, nhân phẩm và các quyền cơ bản của phụ nữ vẫn bị đe dọa trong môi trường an ninh khu vực và toàn cầu ngày càng phức tạp và bất ổn.

Ở nhiều nơi xung đột, bạo lực, đặc biệt là bạo lực về giới vẫn tiếp diễn; cùng với các thách thức như nghèo đói, dịch bệnh, thảm họa thiên tai do biến đổi khí hậu; khủng bố; tội phạm đã ảnh hưởng không nhỏ đến phụ nữ và trẻ em.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, Việt Nam đã sớm phê chuẩn và nội luật hóa các quy định của Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ năm 1979, nỗ lực triển khai Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh, thực hiện thành công nhiều Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và Mục tiêu Phát triển bền vững, trong đó có các mục tiêu về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Trên cương vị ủy viên không thường trực HĐBA LHQ, Việt Nam đã cùng các nước xây dựng và thúc đẩy Nghị quyết 1889 năm 2009 của HĐBA về vai trò của phụ nữ sau xung đột và sẽ tiếp tục thúc đẩy vấn đề "Phụ nữ, hòa bình và an ninh" trong nhiệm kỳ 2020-2021.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng cho rằng, sự hiện diện và đóng góp của phụ nữ trong các tiến trình tham gia các hoạt động đàm phán, hòa giải, gìn giữ hòa bình quốc tế còn rất khiêm tốn.

Bên cạnh đó, những rào cản về giới trong xã hội vẫn là cản trở đối với mong muốn chính đáng, nỗ lực vươn lên của những người phụ nữ.

“Đặc biệt, đại dịch COVID-19 đã cho thấy sự cấp thiết phải tăng cường hơn nữa các nỗ lực nhằm tạo điều kiện và bảo đảm vai trò cho phụ nữ tham gia đầy đủ, bình đẳng và có ý nghĩa trong các tiến trình ngăn ngừa, giải quyết và tái thiết hậu xung đột, gìn giữ hòa bình, thúc đẩy phát triển bền vững và gắn kết xã hội - những yếu tố then chốt giúp xây dựng và củng cố một nền hòa bình bền vững, bao trùm”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Do đó, thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng, cần tăng cường và thống nhất nhận thức trong xã hội và ở mọi cấp độ về vai trò của phụ nữ trong các tiến trình hòa bình và tái thiết hậu xung đột, góp phần xóa bỏ các rào cản và định kiến giới cũng như bảo vệ và đáp ứng tốt hơn quyền, lợi ích và nhu cầu thiết yếu của phụ nữ và trẻ em gái trong và sau xung đột.

Phụ nữ cần được đặt ở vị trí quan trọng trong các chính sách, chiến lược, sáng kiến ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế về an ninh và phát triển, bao gồm cả các nỗ lực giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Cộng đồng quốc tế cũng cần duy trì quyết tâm chính trị và cụ thể hóa các cam kết thực hiện Chương trình nghị sự về Phụ nữ, hòa bình, an ninh, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Đồng thời, cần tăng cường hợp tác quốc tế và chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm để kết nối các nỗ lực, nâng cao hiệu quả triển khai nhằm đạt những kết quả thực chất, bền vững.

Trong chương trình hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về những gì đã đạt được trong triển khai chương trình nghị sự toàn cầu về "Phụ nữ, hòa bình và an ninh" trong 20 năm qua; kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết 1325 và các Nghị quyết liên quan của HĐBA cũng như đánh giá những khó khăn, thách thức hiện nay.

Quốc Trần