Điều chỉnh kích thước chữ

Đại hội Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022

(CLO) Sáng 6/11, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh (CCB) cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ II – nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 3 đồng chí.

Audio

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Niên – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017 đã trình bày dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022
 1
Quang cảnh Đại hội. 
Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, 16 hội viên Hội CCB Cơ quan TW Hội luôn phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo Vệ Đảng, Chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ khối đoàn kết toàn dân tộc; Chấp hành và triển khai có hiệu quả Chỉ thị 03 về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết TW 4, Khóa XII của Đảng về chống tư tưởng “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa” nhằm thực hiện nghiêm túc nghị quyết TW 4 khóa XI Về Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, tích cực cùng cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong cơ quan TW Hội Nhà Báo Việt Nam tham gia giám sát, phản biện xã hội và đóng góp xây dựng Đảng theo Quyết định 217; Quy định 218 của Bộ chính trị.

Động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, năng cao đời sống và tích cực tham gia chương trình kinh tế xã hội ở nơi cư trú. Thực hiện tốt các chương trình, các phong trào, các cuộc vận động của TW Hội Cựu chiến binh và TW Hội Nhà báo Việt Nam phát động.

Đại hội Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022
 2
Các Đại biểu tham dự Đại hội. 
Về công tác xây dựng tổ chức Hội, hội viên, nhiệm kỳ vừa qua hầu hết cán bộ, hội viên đang công tác đã đăng ký tự giác, gương mẫu trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chi Minh. Trong 5 năm (2012-2017), viêc học và làm theo Bác đã trở thành phong trào thường xuyên góp phần xây dụng Hội trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu.

Đại hội Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022
 3
Đại diện TƯ Hội CCB Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội. 
Trên Cơ sở đó, hội viên tích cực tham gia xây dựng, nâng cao vị trí, vai trò, hiệu quả hoạt động Của Hội Nhà báo Việt Nam. Bên cạnh đó Hội đã phối hợp với các ban, đơn vị, đoàn thể mời các cán bộ, đoàn viên thanh niên tham dự các buổi sinh hoạt, gặp mặt nhân kỷ niệm ngày truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hàng năm (22/12), phối hợp tổ chức đoàn giao lưu với Sư đoàn 312 - đơn vị kết nghĩa với Hội Nhà báo Việt Nam, thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên, tạo sự gắn bó giữa các thế hệ CCB với tuổi trẻ.

Đại hội Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022
 4
Đồng chí Nguyễn Ngọc Niên – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017  báo cáo trước Đại hội.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại như, Hội Cựu chiến binh Cơ quan chưa tổ chức được việc tập huấn, cập nhật thông tin, rèn luyện kỹ năng công tác cho các hội viên; chưa đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội. Chưa duy trì sinh hoạt được thường xuyên.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB đặt ra phương hướng hoạt động với nội dung gồm, tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động các đồng chí Cựu chiến binh, Cựu quân nhân cơ quan tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Cựu Chiến binh, cựu quân nhân; phát huy vai trò của BCH và toàn thể hội viên; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Cựu chiến binh cơ quan góp phân hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam.

Đại hội Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022
 5
Đồng chí Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà Hội CCB đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Hồ Quang Lợi kỳ vọng Hội CCB tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” để hoạt động tích cực và đạt được nhiều thành tích hơn nữa, góp phần đưa Hội CCB và Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng phát triển.

Đồng chí Hồ Quang Lợi mong muốn Ban Chấp hành Hội CCB nhiệm kỳ mới, với sự ủng hộ của các Hội viên sẽ xây dựng một kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp với tình hình mới. Tổ chức các hoạt động ý nghĩa trong các dịp kỷ niệm lớn của đất nước như 30/4, 22/12, 6/12… Tăng cường sự phối hợp với các đơn vị khác trong cơ quan, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên, tạo sự gắn kết trong cơ quan.

Đại hội Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022
 6
Đồng chí Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ mới. 
Đại hội Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022
 7
Đồng chí Lê Trần Nguyên Huy - TBT báo Nhà báo & Công luận tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ mới. 
Đại hội đã thành công tốt đẹp và bầu ra Ban chấp hành mới gồm 3 đồng chí: Nguyễn Hòa Văn (GĐ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam); Phạm Trường Sơn (Ban công tác Hội); Chử Văn Cương (Văn phòng Hội). Trong đó, đồng chí Nguyễn Hòa Văn được bầu làm chủ tịch Hội CCB cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022.

N.M