Điều chỉnh kích thước chữ

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(CLO) Trong hai ngày 24-25/6/2020 đã diễn ra Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Audio
Đại hội đã bầu ra BCH Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí.

Đại hội đã bầu ra BCH Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Nhà báo Hưng Yên Nguyễn Công Đán nhận định: Trong không khí báo giới cả nước thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày Bác Hồ xuất bản số báo Thanh Niên đầu tiên và kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam. Hội Nhà Báo Hưng Yên tổ chức đại hội Hội Nhà báo Hưng Yên lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) với chủ đề: “đổi mới hoạt động hội nhà báo các cấp, trau dồi đạo đức và kỹ năng làm báo”, góp phần nâng cao chất lượng báo chí Hưng Yên, phục vụ xây dựng thành phố Hưng Yên giàu đẹp.

Nhà báo Nguyễn Công Đán nhấn mạnh: “Trong nhiệm kỳ qua, các cơ quan báo chí Hưng Yên cũng như Hội Nhà báo tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Báo chí Hưng Yên đã kịp thời tuyên truyền các chủ chương chính sách của Đảng, Nhà nước.

Báo chí Hưng Yên và Tạp chí văn nghệ Phố Hiến đã tăng số lượng phát hành, cơ sở các trang thiết bị được đầu tư đồng bộ hiện đại. Hội nhà báo tỉnh và các Chi hội đã mở nhiều lớp tập huấn, tọa đàm, hội thảo về nghiệp vụ báo chí nhằm nâng cao kỹ năng, đạo đức làm báo cho hội viên.

Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi phát biểu tại Đại hội

Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi phát biểu tại Đại hội

Đặc biệt, Hội Nhà báo tỉnh được kiện toàn tổ chức và đi vào nề nếp, đổi mới phương thức hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với hoạt động nghiệp vụ của hội viên nhà báo ở các cơ quan báo chí.

Hội luôn quan tâm đến công việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, nhà báo bằng nhiều hình thức phù hợp với thực tiễn báo chí trên địa bàn, nhằm xây dựng đội ngũ nhà báo “ vừa hồng, vừa chuyên”. Tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí và các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh tổ chức các cuộc thi viết về chủ đề: Xây dựng nông thôn mới, xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp. Tăng cường mối quan hệ với Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo các tỉnh bạn để mở rộng sức ảnh hưởng tổ chức, góp phần nâng cao vị trí vai trò của Hội Nhà báo tỉnh.

Đại hội khen thưởng cho 3 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ VII.

Đại hội khen thưởng cho 3 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ VII.

Tuy nhiên, bên cạnh các thành tích đã đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế thiếu sót. Một số hoạt động Hội cũng như chi hội còn mờ nhạt và chưa thiết thực, hội viên thiếu nhiệt tình với công tác, chưa nâng cao tinh thần trách nhiệm người làm báo dẫn tình trạng tin bài dài dòng, giảm hiệu quả thông tin tuyên truyền. 

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đã đề một số nhiệm vụ chủ yếu như: Đổi mới hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh cũng như của các chi hội, góp phần nâng cao chất lượng báo chí Hưng Yên. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo, hội viên.

Xây dựng đội ngũ những người làm báo trong tỉnh vững vàng về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng, góp phần nâng cao chất lượng báo chí địa phương, để báo chí là công cụ của cấp ủy và chính quyền, đồng thời là diễn đàn của nhân dân.

Các chi hội mỗi năm tổ chức từ 2-3 hoạt động nghiệp vụ bồi dưỡng kỹ năng làm báo cho hội viên; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Phấn đấu hàng năm 100% chi hội đạt tiêu chuẩn vững mạnh. 60% hội viên nhà báo đạt danh hiệu hội viên nhà  báo xuất sắc cấp cơ sở. Không có hội viên vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Hội và quy định đạo đức nghề nghiệp của Người làm báo Việt Nam...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích của Hội Nhà báo tỉnh cùng các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo của tỉnh - những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời khẳng định, trong 5 năm qua, cùng với báo chí cả nước, những người làm báo Hưng Yên luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tuyên truyền có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, báo chí trở thành công cụ tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể, tổ chức tập thể sắc bén, thiết thực đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương…

Chủ tịch Hội Nhà báo Hưng Yên phát biểu tại Đại hội

Chủ tịch Hội Nhà báo Hưng Yên phát biểu tại Đại hội

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm hơn nữa, phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội Nhà báo tỉnh hoạt động theo đúng quy định, Điều lệ Hội; phối hợp và cung cấp thông tin một cách đầy đủ, trung thực cho nhà báo và báo chí để phản ánh sát thực tiễn cuộc sống khách quan và toàn diện. Đồng thời quan tâm tạo điều kiện cho nhà báo được học tập, nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng- văn hoá của Đảng…

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng đề nghị Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí của tỉnh cần tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả tuyên truyền, các hoạt động của Hội, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X); Chỉ thị 919/CT- TTg, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ; cùng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương xây dựng tổ chức Hội vững mạnh từ cơ sở. Thường xuyên quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác báo chí gắn với hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam và Luật Báo chí; tăng cường định hướng, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng hội viên...

Đại hội đã bầu ra BCH Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí. Nhà báo Nguyễn Công Đán, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa VII tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đại hội công bố quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ VII.

Trước đó, ngày 24/6- ngày làm việc thứ nhất của Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thực hiện các nội dung: Bầu đoàn chủ tịch; bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu; bầu đoàn thư ký; thông qua quy chế và chương trình đại hội; báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành khóa VII; bầu BCH khóa VIII; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI; bầu Ban kiểm tra…

Đình Trung