Điều chỉnh kích thước chữ

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

(CLO) Sáng 17/8, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Nhà báo Phạm Văn Báu, Tổng biên tập Báo Thanh Hóa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Thanh Hóa.

BCH Hội nhà báo tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội

BCH Hội nhà báo tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội

Tới dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam; Phan Hữu Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra Hội nhà báo Việt Nam; Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Hội nhà báo tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 200 hội viên, sinh hoạt tại 6 chi hội. Trong 5 năm qua báo chí Thanh Hóa đã có bước chuyển mạnh cả về quy mô, số lượng và chất lượng; đội ngũ những người làm báo không ngừng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước.

Toàn cảnh đại hội

Toàn cảnh đại hội

Bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, Hội Nhà báo tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Luật Báo chí năm 2016, Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới” đến đông đảo hội viên. Đồng thời, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cụ thể hóa các hoạt động gắn với giáo dục đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Đại biểu tham luận tại đại hội

Đại biểu tham luận tại đại hội

Hoạt động nghiệp vụ luôn được Hội Nhà báo tỉnh duy trì và có nhiều đổi mới, đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển chung của báo chí tỉnh nhà. Hội đã xây dựng và thực hiện Đề án “Đổi mới các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ Hội Nhà báo Thanh Hóa, giai đoạn 2015 - 2020”; nâng tầm Giải báo chí Trần Mai Ninh. 5 năm qua đã có có 234 tác phẩm của các tác giải, nhóm tác giả đoạt Giải báo chí Trần Mai Ninh. Hội báo xuân thường niên của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được đổi mới, tạo ra cầu nối giữa người làm báo với bạn đọc và được Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức được 10 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, phóng viên, nhà báo. Công tác xây dựng hội và phát triển hội viên được quan tâm, theo hướng tăng cường quản lý chất lượng, nâng cao hiệu quả. 5 năm qua, Hội đã xem xét, làm các thủ tục đề nghị Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam kết nạp 157 hội viên mới.

Đại hội cũng đã thắng thắn kiểm điểm những việc chưa làm được, chỉ ra các nguyên nhân của hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh trong nhiệm kỳ tới, với mục tiêu phấn đấu 100% hội viên, nhà báo không vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; có 15% tập thể và cá nhân trở lên được tặng các danh hiệu của Trung ương, của Hội Nhà báo Việt Nam và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; có từ 10 tác phẩm báo chí trở lên của hội viên, nhà báo đạt Giải báo chí Quốc gia và các Giải báo chí chuyên ngành; kết nạp mới từ 50 hội viên trở lên...

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VI đã đề ra 9 giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ; xây dựng Hội Nhà báo tỉnh vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chúc mừng những thành tựu của tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua; đánh giá cao những nỗ lực, kết quả của Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt là năm 2020 có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và báo chí, vì vậy, đồng chí đề nghị Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện tốt Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí tỉnh Thanh Hóa làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thông qua hoạt động nghiệp vụ của mình, đội ngũ người làm báo trong tỉnh cần góp phần xây dựng và lan tỏa thương hiệu, hình ảnh của tỉnh Thanh Hóa với khát vọng vươn lên. Đồng thời, từng cơ quan báo chí, mỗi người làm báo phải không ngừng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp để thích ứng trong môi trường kỷ nguyên số. Hội Nhà  báo tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng công tác phối hợp với cơ quan quản lý báo chí trong quản lý hoạt động báo chí và đội ngũ những người làm báo.

Bức trướng của Hội nhà báo Việt Nam tặng đại hội có nội dung: Đoàn kết - đổi mới - sáng tạo - phát triển

Bức trướng của Hội nhà báo Việt Nam tặng đại hội có nội dung: Đoàn kết - đổi mới - sáng tạo - phát triển

Tại đại hội, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã trao cho Hội nhà báo tỉnh Thanh Hóa bức trướng của Hội nhà báo Việt Nam có nội dung: “Đoàn kết – đổi mới – sáng tạo – phát triển”.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 11 đồng chí; bầu Ban kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh gồm 5 ủy viên; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 6 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa khóa VI đã bầu Ban Thường vụ, chủ tịch, các phó chủ tịch hội. Nhà báo Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Thanh Hóa đã trao bằng khen cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội giai đoạn 2015-2020.

Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa trao giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2019 cho các tác phẩm báo chí xuất sắc.

Quang Duy

 
 
Tin mới
Xuất hiện clip thiếu nữ quỳ lạy, khóc lóc khi bị phát hiện

(CLO) Mới đây, trên một trang mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một cháu gái đang quỳ gối, van xin nhưng vẫn bị nhiều người cố ý vạch mặt, hành hung, dùng chân đá vào mặt gây bức xúc trong dư luận.

Tăng cường thanh kiểm tra việc phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp bất động sản

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành và sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu, nhất là phát hành trái phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp bất động sản, của tổ chức tín dụng có liên quan đến doanh nghiệp bất động sản.

Dự báo thời tiết 4/12/2021: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng, sương mù nhẹ rải rác. Vùng núi phía Bắc có nơi rét đậm, rét hại; vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối.

Khởi tố, bắt giam kẻ bạo hành con riêng của vợ đến tử vong

(CLO) Khởi đánh đập con riêng của vợ dẫn đến việc cháu bé 3 tuổi tử vong. Sau đó, Khởi bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà trọ trên địa bàn TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Chính phủ đề nghị cho phép một số cơ chế, chính sách đặc cách, đặc thù trong phòng, chống dịch

(CLO) Chính phủ báo cáo và đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.

Truy tố đối tượng sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng

(CLO) VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố đối tượng sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng. Đây là vụ án mà dư luận quan tâm và bày tỏ phẫn nộ vào thời điểm xảy ra.

Bưởi da xanh Xuân Lai – Nâng tầm thương hiệu Việt

(CLO) Bưởi da xanh là một loại bưởi rất nổi tiếng tại tỉnh Bến Tre, được xuất khẩu sang nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Tại xã Xuân Lai, huyện Gia Bình (Bắc Ninh) một mô hình trồng giống bưởi này đã được gây dựng mang thương hiệu “Bưởi da xanh Xuân Lai”.

Phát hiện 2 bố con tử vong trong nhà riêng

(CLO) Do nhiều ngày không thấy ông Đ. nên người dân xung quanh linh cảm có chuyện chẳng lành, vào tối 2/12, một số người đã phá cửa ngoài của nhà ông Đ. để kiểm tra. Tại đây, họ phát hiện 2 bố con ông Đ. đã tử vong.

Sửa chữa kịp thời những hư hỏng hạ tầng giao thông do mưa lũ gây ra

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa yêu cầu các đơn vị trong ngành khẩn trương huy động nhân lực, trang thiết bị để kịp thời khắc phục những hư hỏng hạ tầng giao thông do mưa lũ gây ra ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.