Điều chỉnh kích thước chữ

Đại hội lần thứ VI, Hội doanh nhân trẻ Thanh Hóa (2018 - 2021)

(CLO)- Với khẩu hiệu hành động: Tiên phong đổi mới – kiến tạo giá trị, trong 2 ngày 23 và 24/11, Đại hội Hội doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Báo nói Công luận

Trong nhiệm kỳ 2014-2017, Hội doanh nhân trẻ Thanh Hóa đã thực hiện tốt công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội các cấp và 4 chương trình hành động do Đại hội lần thứ V đề ra. Đến nay hội đã thu hút được 250 hội viên tham gia, thành lập được 7 CLB trực thuộc; đội ngũ lãnh đạo có năng lực, uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp, bộ máy hoạt động của hội ngày càng chuyên nghiệp. Một số chương trình hoạt động của hội đã tạo được dấu ấn trong cộng đồng, có có sức lan tỏa sâu rộng như: “Cà pê doanh nhân”, “Kết nối doanh nhân trẻ khu vực Bắc Trung bộ”, Phối hợp tổ chức diễn đàn “Thanh niên, sinh viên khởi nghiệp”, “ý tưởng sáng tạo”, tham gia tich cực các hoạt động xã hội từ thiện. Có 2 doanh nghiệp đoạt giải “Sao Vàng Đất Việt”, 5 doanh nhân đoạt “Giải thưởng Sao Đỏ”, 12 doanh nhân đoạt danh hiệu “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc”…

Đại hội Hội doanh nhân trẻ Thanh Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 – 2021. 

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2021, Hội doanh nhân trẻ Thanh Hóa đạt mục tiêu tiếp tục xây dựng hội vững mạnh, không ngừng đổi mới nội dung hoạt động, tập hợp đoàn kết doanh nhân trẻ, chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, góp sức xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Đại hội đề ra 5 chương trình trọng tâm, bao gồm: Chương trình xây dựng và phát triển tổ chức hội, nâng cao chất lượng hoạt động; Chương trình hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của hội viên; Chương trình xây dựng bản sắc văn hóa doanh nhân trẻ xứ Thanh; Chương trình đồng hành, thúc đẩy thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; Chương trình doanh nhân trẻ với trách nhiệm xã hội.

Đại hội đã công bố kết quả hiệp thương và ra mắt BCH gồm 33 người. ông Nguyễn Xuân Hưng, Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Xuân Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực Khóa V được cử làm Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Thanh Hóa khóa VI, nhiệm kỳ 2018 – 2021.

Quang Duy