Điều chỉnh kích thước chữ

Đại hội Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025

(CLO) Chiều 5/3, tại trụ sở Bộ Tài chính, Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu ra Ban Chấp hành Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính nhiệm kỳ mới.

Audio

Thay mặt Liên Chi hội, báo cáo tại Đại hội, ông Ngô Chí Tùng - Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo ngành Tài chính nhiệm kỳ 2017-2020 cho biết, tính đến tháng 5/2020, các cơ quan báo chí ngành Tài chính đã giảm 4 cơ quan tạp chí, gồm: Tạp chí Tin học Tài chính; Tạp chí Thị trường giá cả; Tạp chí Thanh tra Tài chính; Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp. Theo đó, cơ cấu tổ chức của Liên Chi hội Nhà báo ngành Tài chính đã giảm tương ứng 4 Chi hội Nhà báo thuộc các cơ quan báo chí này.

Hiện nay, Liên Chi hội Nhà báo ngành Tài chính có 8 chi hội trực thuộc với 172 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam đã được cấp thẻ hội viên, gồm: Thời báo Tài chính Việt Nam (39 hội viên); Tạp chí Tài chính (43 hội viên); Tạp chí Hải quan (46 hội viên); Tạp chí Thuế (15 hội viên); Tạp chí Tài chính bảo hiểm (5); Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia (6 hội viên); Tạp chí Chứng khoán (12 hội viên); Chi hội Báo chí, Tuyên truyền - Văn phòng Bộ Tài chính (6 hội viên).

Ông Trần Bá Dung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hoài Nam

Ông Trần Bá Dung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hoài Nam

Ông Ngô Chí Tùng nhấn mạnh, trong những năm qua, các cơ quan báo chí ngành Tài chính đã kịp thời tuyên truyền tư tưởng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính trên mọi lĩnh vực công tác của ngành Tài chính và các cơ chế, chính sách pháp luật về kinh tế, tài chính.

Đồng thời, phản ánh kịp thời các thông tin phản hồi từ thực tiễn, phân tích, giải đáp nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, đóng góp tích cực cho công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ Tài chính và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính nói chung và Bộ Tài chính nói riêng.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo ngành Tài chính đã chỉ đạo các chi hội trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Báo chí; Phối hợp với các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan báo chí quán triệt thường xuyên, kịp thời tư tưởng, lý luận chính trị và báo chí trước bối cảnh mới; Tổ chức thực hiện kịp thời các chỉ đạo của Đảng trong công tác quản lý báo chí...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trần Bá Dung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà Liên Chi hội Nhà báo ngành Tài chính đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, qua rà soát của Ban công tác hội, trong nhiệm kỳ qua, không có một trường hợp hội viên nào của Liên Chi hội Nhà báo ngành Tài chính vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, ông Trần Bá Dung đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Liên Chi hội Nhà báo ngành Tài chính tiếp tục chú trọng nâng cao bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng làm báo chuyên biệt cho các hội viên; đồng thời, tổ chức báo chí thông tin chuyên đề với những bài dài kỳ để thu hút độc giả…

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành Liên Chi hội Nhà báo ngành Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 thành viên: Ông Phạm Thu Phong - Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam; ông Đỗ Văn Hải - Phó Tổng biên tập Tạp chí Tài chính; bà Vũ Thị Ánh Hồng - Tổng biên tập Tạp chí Hải quan; bà Đặng Thị Thanh Mai - Tổng biên tập Tạp chí Thuế; ông Phạm Hồng Giang - Tổng biên tập Tạp chí Chứng khoán; bà Nguyễn Thu Hương - Phó Tổng biên tập Tạp chí Quản lý Ngân quỹ quốc gia; bà Đặng Thị Hương - Phó trưởng phòng Thời báo Tài chính Việt Nam.