Điều chỉnh kích thước chữ

Đại tướng Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX

(CLO) Sáng ngày 25/9, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh diễn ra khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Audio
Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Đại Hội

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Đại Hội

Đại hội với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững; cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại”.

Dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tướng Tô Lâm Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Tới dự đại hội còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên BCH Trung ương và đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương cùng 315 đại biểu, đại diện cho trên 58.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến khẳng định, từ nhiều tháng nay, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực, đồng thời tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng toàn dân, qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết nhất trí từ Đảng bộ các cấp đến nhân nhân địa phương cùng phát huy kế, thừa những thành tựu đạt được của nhiệm kỳ 2015 -2020 và tạo bước đột phá đưa Bắc Ninh trở thành Thành phố hiện đại thông minh trong giai đoạn tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh

Trong giai đoạn 2015-2020, Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng Đảng viên được nâng lên. Qua đó tỉnh Bắc Ninh thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả.

Công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm và chỉ đạo sâu sát với cơ sở; tăng cường đối thoại nhân dân, công tác nội chính, đấu trang phòng, chống tham nhũng, lãng phí được lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ.

Kinh tế - xã hội toàn tỉnh có bước phát triển năng động, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, với nhiều chỉ tiêu thuộc nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước tăng 6,6%/năm; quy mô GRDP (giá hiện hành) ước đạt 195,4 nghìn tỷ đồng, gấp 1,5 lần năm 2015 và chiếm 3% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 5.900 USD, gấp 1,2 lần với năm 2015 và gấp 2,1 lần bình quân cả nước. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 79,9 triệu đồng/năm, gấp 1,7 lần với năm 2015 và gấp 1,47 lần bình quân cả nước.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển toàn diện, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn các tỉnh dẫn đầu cả nước về phong trào giáo dục. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, chất lượng dịch vụ y tế, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế được nâng cao; đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân được chú trọng.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Đại hội

 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu toàn Đảng, toàn dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời cơ bản đồng tình với những nội dung của các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng lưu ý Đại hội cần thảo luận, đánh giá làm rõ và sớm đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế trong thời gian tới. Tiêu biểu trong đó là tính ổn định trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa cao, kinh tế chịu ảnh hưởng lớn của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và xuất khẩu. Ngoài ra, việc phát triển công nghiệp hỗ trợ của tỉnh còn hạn chế; tốc độ tăng trưởng kinh tế, GRDP bình quân đầu người, tỷ lệ đô thị hóa, công tác bảo vệ, xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là cụm công nghiệp, làng nghề, khu dân cư còn hạn chế...

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục nắm vững các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để nghiên cứu bổ sung vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế của tỉnh, sớm đưa Bắc Ninh hoàn thành các tiêu chí cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đề nghị Bắc Ninh tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Trong đó, cần chủ trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, đặc biệt là lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, sức chiến đấu của mỗi cán bộ đảng viên. Bắc Ninh cũng cần thực hiện nghiêm túc quy định  của Bộ chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền.

Bộ trưởng nhấn mạnh Bắc Ninh là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Thủ đô, cầu nối giữa Hà Nội và các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc vì vậy, Bắc Ninh cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch. Đặc biệt, Bắc Ninh cần tập trung phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao và chuyển đổi số, khai thác cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tiếp tục thu hút mạnh đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp của tỉnh, tập trung ưu tiên, lựa chọn vào một số ngành công nghiệp mũi nhọn.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh

Bên cạnh đó, Bắc Ninh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chiến lược, chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường quốc phòng - an ninh đối với cán bộ, đảng viên, cấp ủy, chính quyền các cấp trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh trong quy hoạch, kế hoạch và từng chương trình phát triển của tỉnh.

Bộ trưởng cũng tin tưởng với truyền thống đoàn kết và trách nhiệm, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn các đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, là trung tâm tập hợp, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết của Đảng bộ và Nhân dân để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đúng quy định của Đảng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ như kỳ vọng và niềm tin của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với tỉnh Bắc Ninh.

Tại chương trình, các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Buổi chiều cùng ngày Đại hội công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới; Lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XX; Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự kiến Đại hội diễn ra đến ngày 26/9.

                                                                                                Minh Hằng