Điều chỉnh kích thước chữ

Đắk Nông: Kỷ luật PGĐ Văn phòng Đăng ký đất đai vì dính sai phạm

(CLO) UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Ninh Đức Thượng, đảng viên, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông; nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đắk Glong.

Audio

Theo UBKTTW, với trách nhiệm là đảng viên, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đắk Glong, ông Ninh Đức Thượng thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Đắk Glong tại Kế hoạch số 33, ngày 5/4/2017 về việc tổ chức xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Kế hoạch số 437, ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông và Thông báo kết luận số 56, ngày 5/4/2018 của UBND huyện Đắk Glong không nghiêm túc. 

Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông bị kỷ luật vì sai phạm trong tổ chức xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: MH.

Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông bị kỷ luật vì sai phạm trong tổ chức xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: MH.

Đồng thời, ông Thượng để nhân viên trong đơn vị thẩm định, xét duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 11 hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong không đúng quy định; trực tiếp ký xác nhận đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào đơn đăng ký của 11 hộ gia đình, cá nhân trên diện tích đất tại xã Quảng Sơn chưa được UBND tỉnh thu hồi giao về cho UBND huyện Đắk Glong quản lý là không đúng với Kế hoạch số 437 của UBND tỉnh Đắk Nông và Điều 53, Luật Đất đai năm 2013.

Khuyết điểm, vi phạm của ông Ninh Đức Thượng là thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, kiểm tra trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị có liên quan./.

PV