Điều chỉnh kích thước chữ

Đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán và không để xảy ra tiêu cực

(CLO) Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh, các đơn vị  rà soát, cắt giảm quy mô, rút ngắn thời gian kiểm toán để đảm bảo các cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2020 kết thúc trước ngày 30/11/2020, phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả và không để xảy ra tiêu cực...

Audio
Chánh Văn phòng KTNN Đỗ Văn Tạo trình bày báo cáo công tác tháng 4/2020 và kế hoạch công tác tháng 5/2020. Ảnh Kiểm toán Nhà nước.

Chánh Văn phòng KTNN Đỗ Văn Tạo trình bày báo cáo công tác tháng 4/2020 và kế hoạch công tác tháng 5/2020. Ảnh Kiểm toán Nhà nước.

Ngày 7/5, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức họp giao ban trực tuyến tháng 5/2020 dưới sự chủ trì của Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc.

Trong tháng 4/2020, toàn Ngành đã thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.  Sau khi có thông báo mới về nới lỏng cách ly giãn cách xã hội của Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị tiếp tục triển khai các cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2020 từ ngày 4/5/2020.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, KTNN không thực hiện đối chiếu nghĩa vụ thuế tại các doanh nghiệp. 

Tính đến ngày 04/5/2020, KTNN đã phát hành 287/307 BCKT thuộc KHKT năm 2019; xét duyệt toàn bộ KHKT của 67/67 Đoàn kiểm toán thuộc KHKT đợt 1 năm 2020; KTNN đã triển khai KHKT đợt 1 đến thời điểm hiện tại: Ngoài 04 Đoàn kiểm toán đã kết thúc, các đơn vị trong toàn Ngành tiếp tục thực hiện đối với 35 Đoàn kiểm toán đang tạm dừng; triển khai kiểm toán đối với 19 Đoàn kiểm toán; còn 09 Đoàn kiểm toán chưa triển khai...

Trong hoạt động hợp tác quốc tế, KTNN đã thực hiện các công tác chuẩn bị cho Cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI 55 trong tháng 7/2020; trao đổi với KTNN Mông Cổ về dự thảo thỏa thuận hợp tác, dự kiến ký vào tháng 6/2020 nhân chuyến thăm song phương của Tổng Kiểm toán Mông Cổ tại Việt Nam. 

Công tác công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh, trong tháng, Trung tâm Tin học chuẩn bị triển khai các thủ tục đầu tư Dự án ‘‘Xây dựng hệ thống nền tảng dữ liệu lớn và hệ thống quản lý thông tin đơn vị được kiểm toán của KTNN”; tiếp tục hỗ trợ các đơn vị triển khai các phần mềm, đã hoàn thiện các ứng dụng trên thiết bị di động phiên bản 2.0 và cài đặt sử dụng trong toàn Ngành; bảo trì các phần mềm đã vận hành trong hệ thống các phần mềm của KTNN...

Phát biểu làm rõ về tình hình triển khai các hoạt động kiểm toán trong tháng 4/2020, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Trần Khánh Hòa cho biết, toàn Ngành đang triển khai hầu kết các cuộc kiểm toán theo KHKT 2020; 09 Đoàn kiểm toán chưa triển khai sẽ được triển khai ngay trong đầu tháng 5. Dự thảo Báo cáo kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN năm 2018 đã được hoàn thiện trình Lãnh đạo KTNN để báo cáo UBTVQH tại Phiên họp 45.

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cũng đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc chủ trương không thực hiện đối chiếu nghĩa vụ thuế tại các doanh nghiệp của KTNN khi thực hiện kiểm toán tổng hợp tại cơ quan thuế; đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổng hợp hoàn thiện các văn bản trả lời kiến nghị về kết quả kiểm toán. Trong tháng 5/2020, Vụ Tổng hợp dự thảo văn bản hướng dẫn lập KHKT năm 2021 để trình Tổng Kiểm toán ban hành trong tháng 6/2020.

Kết luận cuộc họp, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc biểu dương những kết quả của toàn Ngành trong tháng 4/2020. Tổng Kiểm toán nhà nước lưu ý: Vụ Pháp chế khẩn trương hoàn thiện quy các đơn vị cần tập trung trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán sửa đổi để đảm bảo toàn Ngành triển khai từ ngày 1/7/2020; Các đơn vị, các Kiểm toán viên cần kiểm soát chặt chẽ các tài liệu kiểm toán đang dự thảo theo quy trình quản lý thông tin mật.

Nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ mẫu biểu kiểm toán trong đó phân công rõ trách nhiệm ký biên bản kiểm toán, báo cáo kiểm toán. Về các nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Kiểm toán nhà nước đồng tình với 13 nhiệm vụ được nêu ra trong Báo cáo của cuộc họp. 

Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh một số nhiệm vụ như, các đơn vị  rà soát, cắt giảm quy mô, rút ngắn thời gian kiểm toán để đảm bảo các cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2020 kết thúc trước ngày 30/11/2020, phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán và không để xảy ra tiêu cực; tập trung hoàn thành sớm các công việc về tổ chức Đại hội đảng và Hội nghị điển hình tiên tiến. 

Các KTNN chuyên ngành, khu vực tiếp tục đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN; trả lời các văn bản kiến nghị của đơn vị được kiểm toán kịp thời, dứt điểm. 

Vụ Tổng hợp tập trung hoàn thành báo cáo kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN năm 2018; Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2019 của KTNN phục vụ kỳ họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XIV...

Vụ Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán (CĐ&KSCLKT) tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán; trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành chính thức Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán (sửa đổi, bổ sung); tiếp tục trao đổi, thảo luận với các đơn vị, các Đoàn kiểm toán đánh giá trọng yếu, rủi ro trong các giai đoạn của quy trình kiểm toán để vận dụng sáng tạo, linh hoạt, chặt chẽ sát hợp với thực tiễn.

Vụ Tổ chức cán bộ triển khai thực hiện công tác thi tuyển, tuyển dụng công chức của KTNN đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng quy định; chuẩn bị tổ chức lớp trung cấp lý luận chính trị theo danh sách đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt... 

Vụ Pháp chế tập trung xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật KTNN sửa đổi, bổ sung; tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị để hoàn thiện dự thảo Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước; tích cực tham gia xây dựng các Luật có liên quan để đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của KTNN như Luật Giám định tư pháp, Luật PPP, Luật Xử lý vi phạm hành chính... 

Vụ Hợp tác quốc tế tiếp tục trển khai các hoạt động thuộc Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI của KTNN; tập trung xây dựng nội dung, chuẩn bị tài liệu chuẩn bị phục vụ cuộc họp trực tuyến Ban Điều hành ASOSAI 55...

P.V