Điều chỉnh kích thước chữ

Đăng ký bản quyền, làm sự kiện để công bố biểu trưng OCOP

(CLO) Về việc sử dụng biểu trưng OCOP, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn quyết định theo thẩm quyền; đăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn việc triển khai thực hiện, tổ chức sự kiện để công bố biểu trưng bằng hình thức phù hợp.

Audio

Theo đó, Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Công văn số 11935/VPCP-NN ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 về việc sử dụng biểu trưng Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, việc sử dụng biểu trưng OCOP là cần thiết.

Tại Công văn, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn quyết định theo thẩm quyền và làm việc với các Bộ, cơ quan liên quan để tiến hành đăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn việc triển khai thực hiện, tổ chức sự kiện để công bố biểu trưng bằng hình thức phù hợp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ xem gian hàng sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ xem gian hàng sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ninh.

Chương trình OCOP với mục tiêu tổng quát là phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh ở nông thôn chính là động lực mới cho phát triển kinh tế nông thôn ở Việt Nam. 

Mục tiêu của OCOP Việt Nam là phát triển các tổ chức kinh doanh, nòng cốt là các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa gắn chặt với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển các làng nghể, sản xuất các sản phẩm truyền thống dựa trên tài nguyên, bản sắc, sự sáng tạo của người dân địa phương nhằm gia tăng giá trị và khả năng cạnh tranh trong nước cũng như tham gia vào các chuỗi giá trị xuất khẩu ra nước ngoài cho các sản phẩm ở nông thôn Việt Nam.

Trong đó, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng.

Tại “Diễn đàn quốc tế kết nối mạng lưới toàn cầu mỗi xã một sản phẩm (iOCOP)” ngày 17/4/2019; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, OCOP là chương trình kinh tế có giá trị xã hội và nhân văn sâu sắc nhằm phát triển sinh kế, đời sống và việc làm cho nông dân, góp phần giảm nghèo bền vững và phát huy, bảo tồn các bản sắc văn hóa địa phương.

Quốc Trần