Điều chỉnh kích thước chữ

Đáp án tham khảo môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2020, mã đề 103

(CLO) Dưới đây là đáp án tham khảo môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2020, mã đề 103.

Audio
103

Có thể tham khảo điểm của năm 2019, môn Toán có điểm trung bình là 5,64; Có 33,75% bài thi môn Toán có điểm dưới 5; Có 455 bài thi bị điểm liệt. Môn Toán có 12 bài thi đạt điểm 10.

Minh Triết