Điều chỉnh kích thước chữ

Đấu giá thoái vốn được hơn 490 tỷ đồng

(CLO) Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 2/2019, tại HNX diễn ra 5 phiên đấu giá thoái vốn và đã bán hết 100% khối lượng cổ phần chào bán.

Báo nói Công luận
Một trong những phiên đấu giá thoái vốn tại HNX (Ảnh minh họa)

Một trong những phiên đấu giá thoái vốn tại HNX (Ảnh minh họa)

Cũng theo thống kê của HNX, từ đầu năm 2019, HNX đã tổ chức 6 phiên đấu giá, tất cả là các phiên đấu giá thoái vốn. Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá đạt 26,3 triệu cổ phần, khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 21,4 triệu cổ phần, tương đương với tỷ lệ thành công đạt 81,5%. Tổng giá trị cổ phần bán được sau 6 phiên đấu giá đạt hơn 497,6 tỷ đồng.

Cụ thể, đó là các phiên đấu giá thoái vốn tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh, Công ty cổ phần Cấp nước Cửa Lò, Công ty cổ phần Lilama 10 và Công ty cổ phần Lilama 69-3.

Tổng khối lượng chào bán đạt hơn 25,6 triệu cổ phần, khối lượng đặt mua đạt hơn 63,4 triệu cổ phần, gấp 2,48 số cổ phần chào bán. Tổng số cổ phần trúng giá đạt hơn 20,8 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 81%. Tổng số tiền thu được đạt hơn 490 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 282 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm đạt 98 tỷ đồng.

Cũng theo thống kê, trong tháng 1/2019, HNX chỉ diễn ra 1 phiên đấu giá thoái vốn tại CTCP Truyền hình cáp Hải Dương. Tại phiên đấu giá thoái vốn này, khối lượng chào bán đạt hơn 692 nghìn cổ phần, khối lượng đặt mua đạt hơn 575 cổ phần, bằng 83% số cổ phần chào bán và thu về số tiền hơn 7,1 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2018, HNX tổ chức 40 phiên đấu giá, trong đó có 10 phiên IPO, 29 phiên thoái vốn và 1 phiên đấu giá quyền mua. Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá đạt 2,01 tỷ cổ phần, tổng khối lượng đặt mua hợp lệ đạt 2,05 tỷ cổ phần, tổng khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 1,09 tỷ cổ phần, đạt tỷ lệ thành công 54%, gấp 3 lần khối lượng cổ phần trúng giá năm 2017.

Phương Linh