Điều chỉnh kích thước chữ
Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương:

Đấu tranh có hiệu quả, phản bác các luận điểm sai trái về Đại hội XIII của Đảng

(CLO) Việc đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ngăn chặn các blog cá nhân có nội dung chống phá Đại hội XIII của Đảng được tổ chức hiệu quả.

Audio

Trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị bộ, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí tập trung triển khai công tác tuyên truyền Đại hội XIII bảo đảm chất lượng, hiệu quả, toàn diện.

Thông tin tới báo chí tại buổi họp báo về công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng cho biết: Công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, việc tập trung chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, phục vụ Đại hội XIII của Đảng bảo đảm đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Hai là, chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền kịp thời, nhanh nhạy, linh động, sáng tạo. Công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền được Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành rất sớm. Ngay từ đầu năm 2020, ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn báo chí tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua hai hình thức lớn là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và ở các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các báo đã đăng dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Thông qua việc lập nhiều chuyên trang, chuyên mục, các cơ quan báo chí phản ánh, tập hợp nhiều ý kiến tâm huyết của các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện, trong đó có nhiều ý kiến đề xuất, kiến giải những vấn đề xác đáng, có giá trị về lý luận và thực tiễn, thể hiện trí tuệ, sự nghiêm túc trong nghiên cứu, tâm huyết, trách nhiệm trong góp ý vào dự thảo văn kiện của các tầng lớp nhân dân.

Họp báo thông tin công tác tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Họp báo thông tin công tác tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đặc biệt, về chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại; đấu tranh có hiệu quả, phản bác các luận điểm sai trái về Đại hội XIII của Đảng. Theo ông Hùng, công tác thông tin đối ngoại tuyên truyền về Đại hội cũng được quan tâm, chú trọng tới các cơ quan đại diện của Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế; dịch bài phát biểu, bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra 05 ngoại ngữ để phục vụ công tác thông tin đối ngoại; biên soạn, xuất bản cuốn sách “Rạng danh Tổ quốc, Cơ đồ Việt Nam” với cách trình bày mới mẻ, hấp dẫn, công phu và được phát hành tại Khu trưng bày sách của Đại hội XIII.

Phối hợp tổ chức có hiệu quả việc đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ngăn chặn các blog cá nhân có nội dung chống phá Đại hội XIII của Đảng. Đến nay, các hoạt động đảm bảo an toàn, an ninh mạng trước thời điểm diễn ra Đại hội đang được triển khai bài bản, hiệu quả.

Cũng theo ông Hùng, một trong những kết quả đạt được nữa đó là tổ chức và vận hành Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng; Hoàn thành việc trưng bày sách, báo và in sách, sao phim làm quà tặng Đại biểu dự Đại hội XIII; Biên soạn và phát hành một số ấn phẩm tài liệu tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng; Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, đăng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các ngành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền về Đại hội XIII theo sự chỉ đạo của Trung ương; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị; đấy mạnh việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tổ chức đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng, nhất là trên báo chí và không gian mạng.

Tổ chức tốt việc vận động cán bộ, đảng viên tích cực tuyên truyền, chia sẻ các thông tin tích cực; đăng tải các tin, bài viết về Đại hội XIII của Đảng trên mạng xã hội trong và ngoài nước, tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Đến nay, công tác tuyên truyền đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc với chất lượng, hiệu quả cao, góp phần tạo không khí phấn khởi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc hướng về và tin tưởng vào sự thành công của Đại hội XIII của Đảng.