Điều chỉnh kích thước chữ

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng và hiệu quả về công tác bầu cử

(CLO) Chiều 31/3, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức họp về Kế hoạch công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo dự và phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Audio

Tại cuộc họp, đại diện Vụ Tuyên truyền (Ban Tuyên giáo Trung ương) đã báo cáo nội dung Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, căn cứ vào Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; căn cứ vào Hướng dẫn 169 của Ban Tuyên giáo Trung ương về xây dựng Kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, Vụ Tuyên truyền đã triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phục vụ cuộc bầu cử.

Cụ thể, Vụ đã hướng dẫn công tác tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử trên báo chí, tham gia kiểm duyệt nội dung sách báo tuyên truyền về bầu cử; chỉ đạo hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng cuộc bầu cử; thẩm định tranh cổ động tuyên truyền về bầu cử.

Triển khai kế hoạch công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: BL

Triển khai kế hoạch công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: BL

Cùng với đó, Vụ đã tổ chức tập huấn, quán triệt công tác tuyên truyền bầu cử, biên soạn tài liệu tuyên truyền bầu cử, biên soạn tài liệu tuyên truyền về kết quả bầu cử cho cán bộ lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các cơ quan báo chí truyền thông.

Việc triển khai tốt Kế hoạch tuyên truyền sẽ góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống Chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, vì Nhân dân; cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đồng chí Tống Văn Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí -Xuất bản cho biết: Để chuẩn bị Kế hoạch công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Vụ Báo chí - Xuất bản đã thường xuyên có sự chỉ đạo định hướng về công tác tuyên truyền dựa trên Hướng dẫn 169 của Ban Tuyên giáo Trung ương để tuyên truyền đúng định hướng.

Đồng thời, tổ chức tập huấn quán triệt công tác tuyên truyền về bầu cử, tập huấn lãnh đạo cho cơ quan báo chí và phóng viên; xây dựng hướng dẫn chi tiết các cơ quan báo chí tuyên truyền trước trong và sau bầu cử để trình lãnh đạo Ban tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23/5/2021 tới đây là sự kiện chính trị trọng đại, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua lựa chọn bầu những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của các tầng lớp nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.

Bởi vậy, việc thực hiện các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử phải được triển khai chặt chẽ, chủ động, đúng quy trình, quy định, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn. Cùng với đó, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử phải được triển khai sâu rộng và toàn diện.

Trên cơ sở đó, đồng Lê Mạnh Hùng đề nghị các đơn vị liên quan cần phối hợp, xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử, có công văn hướng dẫn về công tác tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử trên báo chí, tham gia kiểm duyệt nội dung sách báo tuyên truyền về bầu cử; chỉ đạo hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng cuộc bầu cử; thẩm định tranh cổ động tuyên truyền về bầu cử… Đồng thời chỉ đạo, định hướng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, chống “âm mưu diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ngăn chặn các blog cá nhân có nội dung chống phá cuộc bầu cử.

Cùng với đó, các đơn vị cần tổ chức, triển khai công tác tập huấn, biên soạn tài liệu tuyên truyền về kết quả bầu cử cho cán bộ lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các cơ quan báo chí truyền thông. Qua đó quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng tin tưởng, với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, đoàn kết, chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị, cùng các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ thành công tốt đẹp, thực sự trở thành “ngày hội” lớn của toàn dân.

PV