Điều chỉnh kích thước chữ

Đẩy mạnh thực hiện khám, chữa bệnh BHYT cho người nhiễm HIV/A

Mới đây, Bộ Y tế có Công văn số 4783/BYT-AIDS về việc đẩy mạnh công tác kiện toàn, thực hiện khám, chữa bệnh BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS.

Audio
(CLO) Mới đây, Bộ Y tế có Công văn số 4783/BYT-AIDS về việc đẩy mạnh công tác kiện toàn, thực hiện khám, chữa bệnh BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS.
Đẩy mạnh thực hiện khám, chữa bệnh BHYT cho người nhiễm HIV/A 1 Ảnh minh hoạ.
Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc cung cấp dịch vụ điều trị HIV/AIDS từ nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT), từ năm 2015, Bộ Y tế đã ban hành các văn bản chỉ đạo yêu cầu các tỉnh thành phố hoàn thành công tác kiện toàn cơ sở điều trị HIV/AIDS (CSĐT) đáp ứng được các điều kiện khám chữa bệnh (KCB) HIV/AIDS qua Quỹ BHYT trước ngày 30/6/2016. Tuy nhiên, đến nay tiến độ hoàn thành công tác kiện toàn các cơ sở điều trị còn chậm, chỉ có 67,5% các cơ sở điều trị HIV/AIDS hoàn thành việc kiện toàn, 37,7% các cơ sở điều trị cung cấp dịch vụ KCB HIV/AIDS qua BHYT. Nhiều tỉnh/thành phố có các cơ sở điều trị HIV/AIDS trực thuộc trung tâm phòng, chống HIV/AIDS, trung tâm y tế một chức năng và chưa có phương án kiện toàn phù hợp đáp ứng được các điều kiện KCB HIV/AIDS qua Quỹ BHYT. Thực trạng này ảnh hưởng lớn đến việc cung cấp thuốc ARV điều trị HIV/AIDS qua Quỹ BHYT từ ngày 1/1/2018. Nhằm đảm bảo quyền lợi KCB BHYT cho người bệnh HIV/AIDS và cung cấp thuốc ARV điều trị HIV/AIDS qua BHYT từ ngày 01/1/2018, Bộ Y tế đề nghị Trưởng Ban Chỉ đao Phòng chống AIDS và Phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm các tỉnh, thành phố khẩn trương khẩn trương chỉ đạo Sở Y tế, BHXH tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai phương án trong việc tổ chức hệ thống y tế thực hiện nhiệm vụ điều trị HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh/thành phố đáp ứng được các điều kiện khám bệnh, chữa bệnh HIV/AIDS qua BHYT. Hoàn thành công tác kiện toàn và thực hiện KCB HIV/AIDS qua BHYT: Với các bệnh viện đang điều trị HIV/AIDS: bổ sung hợp đồng KCB HIV/AIDS vào hợp đồng KCB BHYT hằng năm; triển khai cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh HIV/AIDS qua Quỹ BHYT. Thời gian hoàn thành việc bổ sung hợp đồng KCB HIV/AIDS là trước ngày 30/9/2017. Với các TTYT và Trung tâm PC HIV/AIDS: khẩn trương rà soát các điều kiện để ký hợp đồng KCB khám bệnh, chữa bệnh BHYT, bao gồm HIV/AIDS, với các cơ quan BHXH. Trường hợp không thể hoàn thành việc ký hợp đồng KCB BHYT với cơ quan BHXH trước ngày 30/10/2017, đề nghị Sở Y tế có kế hoạch tư vấn, chuyển người nhiễm HIV đang điều trị tại Trung tâm PC HIV/AIDS, TTYT một chức năng sang các bệnh viện đang triển khai điều trị HIV/AIDS qua BHYT. Về tư vấn và hỗ trợ người nhiễm HIV tham gia BHYT: Triển khai các biện pháp và huy động nguồn lực tài chính hỗ trợ người nhiễm HIV tham gia và sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế cho điều trị thuốc ARV từ ngày 01/01/2018. Đồng thời, triển khai các biện pháp hỗ trợ, theo dõi người bệnh trong quá trình chuyển giao điều trị HIV/AIDS, không để tình trạng gián đoạn, bỏ điều trị do tác động của quá trình chuyển giao này.

Bảo Quyên