Điều chỉnh kích thước chữ
Vĩnh Phúc:

Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp

(CLO) Bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị trọng đại, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua lựa chọn bầu những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Audio

Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, các địa phương trong tỉnh Vĩnh Phúc đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác bầu cử theo đúng quy định và tiến độ đề ra, đặc biệt đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp Nhân dân hướng về ngày bầu cử.

pano, áp phích trang hoàng để tuyên truyền bầu cử

pano, áp phích trang hoàng để tuyên truyền bầu cử

Theo phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) cho biết, huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyện môn và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp bằng nhiều hình thức phong phú trên hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở, cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện và trên các pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu.

Tính tới thời điểm hiện tại, huyện Sông Lô đã biên soạn hơn 1000 tài liệu truyên truyền về cầu cử. Thực hiện nhận, in, cấp phát đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tài liệu truyên truyền đến các xã, thị trấn và các cơ quan trên địa bàn huyện. Huyện phối hợp với các cơ quan báo chí đưa nhiều tin bài, chuyên mục phóng sự liên quan đến công tác bầu cử ở địa phương.

Ủy ban bầu cử huyện Sông Lô ấn định là 7 đơn vị bầu cử tại 17 xã, thị trấn, mỗi đơn vị bầu 05 đại biểu HĐND huyện và cấp xã là 118 đơn vị bầu cử với tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu theo Luật là 400 đại biểu, trong đó: số đơn vị bầu 5 đại biểu là 7, số đơn vị bầu 4 đại biểu là 43, số đơn vị bầu 3 đại biểu là 57, số đơn vị bầu 2 đại biểu là 11.

Trụ sở UBND phường Tiền Châu, Phúc Yên

Trụ sở UBND phường Tiền Châu, Phúc Yên

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, thành phố Phúc Yên đã tập trung chỉ đạo, triển khai sớm các bước, các nội dung theo quy định. Tiểu ban VBPL&TTTT đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố theo từng đợt với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tổ chức các hội nghị, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; thông qua những hoạt động sinh hoạt chính trị như: tổ chức nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết; họp chi, đảng bộ; tuyên truyền trực quan qua băng zôn, khẩu hiệu; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao…

Những ngày này, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố đang khẩn trương triển khai dựng các cụm pano, treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tại trung tâm thành phố và các tuyến đường chính trên địa bàn; xây dựng các chương trình phát thanh, tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền các hoạt động của thành phố hướng đến cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp...

Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền bầu cử; xây dựng kế hoạch xuất bản Bản tin thành phố số chuyên đề chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chú trọng công tác tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên, tích cực tuyên truyền vận động cử tri tham gia đi bầu cử đông đủ, đúng thời gian theo quy định; phát động các phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử.

Báo Công luận

Các xã, phường đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể, thôn, tổ dân phố tăng cường tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức như: Lồng ghép vào các cuộc họp giao ban, các hội nghị, tập huấn; tổ chức các hoạt động thông tin cổ động trực quan như: băng rôn, pano, khẩu hiệu, áp phích… tại trụ sở làm việc và các tuyến đường. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn; giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi cộm, các khiếu kiện, khiếu nại của quần chúng Nhân dân ngay tại cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”.

Ông Phan Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên cho biết: Ngay từ khi bắt đầu triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thành phố Phúc Yên đã tiến hành đầy đủ và nghiêm túc các bước theo quy định về pháp luật bầu cử.

Để đảm bảo tiến độ bầu cử, ngay sau khi được thành lập, Ban chỉ đạo (BCĐ), Ủy ban bầu cử (UBBC) thành phố đã ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; Đồng thời, xây dựng kế hoạch và triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đến tất cả các cơ quan, đơn vị, các xã, phường trong toàn thành phố.

Để chuẩn bị cho công tác này, thành phố Phúc Yên đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong Đảng bộ và nhân dân về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 để cử tri nắm vững và hiểu đúng những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Ngoài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh từ thành phố đến các xã, phường, các địa phương còn lồng ghép trong các cuộc họp chi bộ, tổ dân phố, thậm chí đến từng gia đình để phổ biến về Luật bầu cử và giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Qua đó, người dân nhận thức rõ mục đích, tầm quan trọng của cuộc bầu cử để thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình trong các bước, quy trình bầu cử theo đúng pháp luật.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử huyện Bình Xuyên, cho biết: Công tác tuyên truyền được huyện Bình Xuyên tiếp tục được đẩy mạnh trên hệ thống loa truyền thanh, băng zôn, khẩu hiệu đến tận địa bàn thôn, xóm, chuyển tải kịp thời, chính xác những thông tin về bầu cử đến với các tầng lớp Nhân dân. Mặt khác, công tác đảm bảo an ninh trât tự, an toàn y tế trong cuộc bầu cử cũng được Uỷ ban bầu cử huyện Bình Xuyên đặc biệt quan tâm.

Theo đó, Uỷ ban Bầu cử huyện Bình Xuyên đã ban hành kế hoạch về việc đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử. Căn cứ vào kế hoạch, Công an huyện Bình Xuyên xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử theo hướng đảm bảo an toàn từ xa, kịp thời, chủ động đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến công tác bầu cử. Nhờ đó, ngay trong giai đoạn chuẩn bị bầu cử, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn được giữ vững, ổn định.

Tính đến thời điểm này, các địa phương trong toàn huyện Bình Xuyên đang gấp rút làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026....

Cử tri Trần Long, TP Vĩnh Yên cho biết, những ngày qua công tác tuyên truyền cho bầu cử được thực hiện rất tốt, thông tin được thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh. Khi đến điểm niêm yết danh sách cử tri đều bố trí lực lượng bảo vệ tại chỗ hướng dẫn kiểm tra, rà soát thông tin một cách cụ thể.

"Tôi rất trông đợi vào nhiệm kỳ mới của Quốc hội và HĐND các cấp lần này và hy vọng những người ưu tú nhất, thực sự có tài và có tâm đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân sẽ được bầu ra từ chính trách nhiệm và nguyện vọng của mỗi người dân" - anh Long chia sẻ.

Nguyên Bá

 
 
Tin mới
Tiêu điểm: Thích ứng an toàn có kiểm soát để phát triển kinh tế

(CLO) Hiện nay chúng ta đã xác định sống chung với dịch, sẽ không thể đưa số ca F0 trở về 0. Vậy cần ứng phó với những diễn biến của đại dịch trong thời gian tới ra sao để tiến tới mở cửa nền kinh tế?

Thanh Hoá: Người đàn ông bị nước cuốn trôi khi đi qua đập tràn

(CLO) Ngày 27/9, thông tin từ UBND xã Xuân Hoà, huyện Như Thanh, Thanh Hoá cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông đi xe máy qua đập tràn khi mưa lớn bị nước cuốn trôi.

Tuyên Quang: Bố đổ xăng đốt cả nhà, 2 con gái nhỏ tử vong thương tâm

(CLO) Người bố đã đổ xăng rồi đốt cả nhà khiến 2 con gái nhỏ tử vong, 1 cháu khác bị thương nặng đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Becamex IDC (BCM) thông báo hoàn tất đợt phát hành vay 1.500 tỷ đồng trái phiếu

(CLO) Đây là loại trái phiếu sẽ được mua lại trước hạn khi người sở hữu trái phiếu thực hiện quyền bán lại hoặc đề nghị của tổ chức phát hành.

Quảng Nam: Triệt xóa ổ nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất cắt cổ

(CLO) Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an phường Hòa Hương và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Kỳ tạm giữ 06 đối tượng từ các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hoá vào địa bàn Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam thuê nhà trọ hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự từ 2020 đến nay.

Ninh Bình: Phát hiện 3 cô gái trẻ từ vùng dịch về 'trốn' khai báo y tế

(CLO) Sau khi từ tỉnh Hà Nam tới Ninh Bình bằng tàu thủy, 3 cô gái đã bắt taxi đi thẳng về nhà mà không đến cơ sở y tế để khai báo.

Mục tiêu đến năm 2025 triệt xóa trên 80% số 'điểm nóng' ma túy

(CLO) Bộ Công an phấn đấu, số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy được triệt xóa tăng từ 5% so với năm trước, phấn đấu đến năm 2025 triệt xóa trên 80% số “điểm nóng” về ma túy.

(CLO) Tác phẩm "Tôi là Bêtô" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vừa được một nhà xuất bản Hàn Quốc mua bản quyền để dịch và xuất bản tại Hàn Quốc. Đây cũng là sách thứ hai của Nguyễn Nhật Ánh được dịch ra tiếng Hàn.

Hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại nhà báo sẽ ở dạng điện tử

(CLO) Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa công bố dự thảo Thông tư quy định, hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, cấp đổi, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo để lấy ý kiến người dân. Theo đó, các hồ sơ, thủ tục cấp đổi thẻ nhà báo sẽ gồm các tài liệu, giấy tờ ở dạng điện tử.