Điều chỉnh kích thước chữ

Dạy thêm học thêm sẽ trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện

(CLO) Năm nay, Bộ GD&ĐT sẽ đề xuất Quốc hội đưa hoạt động dạy thêm học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong năm 2021.

Audio

Hiện có nhiều ý kiến đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

Mới đây nhất, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn đã có ý kiến về vấn đề này.

Trả lời kiến nghị trên, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sau khi Luật sửa đổi Luật Đầu tư năm 2016 đã bỏ hoạt động dạy thêm, học thêm ra khỏi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Công tác dạy thêm, học thêm hiện nay có nhiều biến tướng trở thành một vấn nạn trong giáo dục (ảnh nguồn internet).

Công tác dạy thêm, học thêm hiện nay có nhiều biến tướng trở thành một vấn nạn trong giáo dục (ảnh nguồn internet).

Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định 2499 và Thông tư số 17/2012 quy định về dạy thêm, học thêm trong đó quy định các trường hợp không được dạy thêm, tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường, thu và quản lý tiền học thêm, đây là cơ sở để các nhà trường và các địa phương làm cơ sở để tổ chức quản lý hoạt động này.

Để bảo đảm bảo cho công tác quản lý tại các cơ sở dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường, Bộ GD&ĐT tiếp tục đề xuất Quốc hội đưa hoạt động dạy thêm học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong năm 2021.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang tiến hành việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17, dự kiến ban hành trong năm 2021 nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh/thành phố tiếp tục giám sát và yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn, tăng cường chức năng giám sát của các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm.

Trinh Phúc