Điều chỉnh kích thước chữ

Đề cử Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử trở thành Di sản Thế giới

(CLO) Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Công văn số 768/VPCP-KGVX chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc gửi Báo cáo tóm tắt đề cử "Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử" đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách dự kiến lập Hồ sơ Di sản thế giới.

Audio
Chùa Đồng - một điểm đến tâm linh nổi tiếng trong quần thể di tích Yên Tử.

Chùa Đồng - một điểm đến tâm linh nổi tiếng trong quần thể di tích Yên Tử.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam gửi  Báo cáo tóm tắt đề cử "Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (thuộc địa bàn các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương) tới Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO để đề nghị xem xét, đưa vào Danh sách dự kiến lập Hồ sơ di sản thế giới bảo đảm thời gian theo quy định.

Báo cáo trên thay cho Báo cáo tóm tắt Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử thuộc địa bàn 2 tỉnh Quảng Ninh và Bắc Giang) đã được UNESCO đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Di sản Thế giới.

Phó Thủ tướng cũng giao UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh Hải Dương và các cơ quan liên quan thực hiện các bước xây dựng Hồ sơ đề cử "Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử" trình UNESCO xem xét, ghi vào Danh mục Di sản Thế giới theo đúng quy định của Công ước Di sản Thế giới 1972 và pháp luật về di sản văn hóa.

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử bao gồm khu di tích Yên Tử (Quảng Ninh) với khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử (tỉnh Bắc Giang) và khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc (tỉnh Hải Dương) hình thành một không gian tôn giáo, văn hóa đặc trưng không chịu sự chia cắt của địa giới hành chính nên cần sự phối hợp để bảo đảm sự vẹn toàn, quy mô của di sản.

Việc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử được UNESCO công nhận là Di sản thế giới sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với di sản Việt Nam, nâng cao giá trị văn hóa, tôn giáo của quần thể di tích từ tầm quốc gia lên tầm quốc tế, góp phần tuyên truyền, quảng bá, phát huy các giá trị di sản về văn hóa, cảnh quan, tín ngưỡng, tôn giáo, du lịch của 3 tỉnh nói chung đối với khu vực thế giới, tạo nhiều điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển ngành du lịch.

Quốc Trần