Điều chỉnh kích thước chữ

Đề nghị giữ lại vốn nhà nước tại Viglacera, Lilama, licogi

Bộ Xây dựng vừa chính thức có văn bản gửi Chính phủ, đề nghị chưa chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 6 doanh nghiệp do bộ này quản lý về cho SCIC.

Audio

Sự kiện: LILAMA

(CLO) Bộ Xây dựng vừa chính thức có văn bản gửi Chính phủ, đề nghị chưa chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 6 doanh nghiệp do bộ này quản lý về cho SCIC.

untitled-1-1447341220 Viglacera, Licogi, Lilama là 3 trong số các doanh nghiệp lớn bộ Xây dựng chưa muốn "buông vốn".

Theo đó, 6 doanh nghiệp mà Bộ Xây dựng muốn tiếp tục đại diện quản lý vốn nhà nước là: Tổng công ty Viglacera – CTCP, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama), Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (Licogi), Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP (Viwaseen), Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng - CTCP và Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP.

Lí do giữ vốn được nêu ra là bởi Bộ Xây dựng đang “rất cần những tổng công ty đã cổ phần hóa có năng lực vượt trội” nhằm hoàn thành nhiệm vụ “tái cơ cấu ngành xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh.”Trong 6 doanh ngiệp  mà Bộ Xây dựng muốn tiếp tục đại diện quản lý vốn nhà nước là: Tổng công ty Viglacera – CTCP, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama), Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (Licogi), Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP (Viwaseen), Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng - CTCP và Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP.

Bộ Xây dựng cũng khẳng định, dưới sự điều hành của mình, các Tổng công ty này hoạt động có hiệu quả, thực hiện nhiệm vụ ổn định kinh tế  vĩ mô trong ngành xây dựng, đóng góp nhiều cho xã hội, đào tạo và xây dựng một đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân lành nghề và mang tính đặc thù như: công trình ngầm, cơ khí, lắp máy và chế tạo,... đặc biệt tạo công ăn việc làm cho hàng trăm ngàn người lao động tại các công trình quan trọng và trọng điểm quốc gia.

Bộ Xây dựng kiến nghị, thực hiện việc chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các tổng công ty này về SCIC sẽ diễn ra sau năm 2020 chứ không phải trong 2 năm 2015 -2016 như yêu cầu của Chính phủ.

Đắc Nguyên