Điều chỉnh kích thước chữ

Đề xuất bỏ “kinh doanh sản phẩm báo chí” khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

(CLO) Bộ Kế hoạch và đầu tư đang lấy ý kiến góp ý cho Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Dự thảo luật bổ sung thêm 3 ngành nghề kinh doanh có điều kiện mới là “tư vấn lập quy hoạch lâm nghiệp”; “đăng kiểm tàu cá”; “kinh doanh sản phẩm báo chí”.

Báo nói Công luận

Vấn đề đặt ra là Luật Báo chí 2016 không nhắc đến “kinh doanh sản phẩm báo chí”, nhưng Dự thảo luật này lại đưa “kinh doanh sản phẩm báo chí” vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vậy có nên, có phù hợp? 

Ngay sau khi Dự thảo luật được công bố lấy ý kiến, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã đề nghị cân nhắc việc bổ sung thêm các ngành, nghề kinh doanh này. Bởi với tư cách là luật gốc quy định về điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì việc xem xét để bổ sung hay bãi bỏ một ngành, nghề kinh doanh có điều kiện cần được dựa vào vào tiêu chí quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư chứ không phải là vì các ngành, nghề này đã có trong các văn bản pháp luật chuyên ngành. Vì vậy, lý do để bổ sung các ngành, nghề này cần được đánh giá, giải trình lại theo hướng có phù hợp với Điều 7 Luật Đầu tư liên quan tới các lợi ích công cộng cần bảo vệ hay không?

VCCI đề xuất bỏ quy định “kinh doanh sản phẩm báo chí” ra khỏi danh mục” (Ảnh: internet)

VCCI đề xuất bỏ quy định “kinh doanh sản phẩm báo chí” ra khỏi danh mục” (Ảnh: internet)

VCCI đưa ra phân tích: Về “kinh doanh sản phẩm báo chí”, theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Luật Báo chí 2016 thì “sản phẩm báo chí là ấn phẩm, phụ trương của báo in; nội dung hoàn chỉnh của báo điện tử; bản tin thông tấn; kênh phát thanh, kênh truyền hình; chuyên trang của báo điện tử”. “Kinh doanh sản phẩm báo chí” sẽ là hoạt động kinh doanh với phạm vi rất rộng liên quan đến các sản phẩm trên và có sự chồng lấn với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khác.

Ví dụ “kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền”; “kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm”; “kinh doanh dịch vụ mạng xã hội”; “kinh doanh dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp”; và có khả năng bao gồm với cả những hoạt động kinh doanh không nhất thiết phải kiểm soát bằng điều kiện kinh doanh ví dụ như buôn bán các loại ấn phẩm. Mặt khác “kinh doanh sản phẩm báo chí” là khái niệm không được nhắc đến trong Luật Báo chí, vì vậy không rõ hoạt động kinh doanh này như thế nào? Các điều kiện kinh doanh áp dụng ra sao?

“Do đó cần đánh giá và giải trình lại các lý do, căn cứ để bổ sung các ngành, nghề kinh doanh mới trong danh mục; và bỏ quy định “kinh doanh sản phẩm báo chí” ra khỏi danh mục”- VCCI đề xuất.

P.V