Điều chỉnh kích thước chữ

Đề xuất lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đối với quân nhân

(CLO) Bộ Quốc phòng đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

Audio
Tuổi nghỉ hưu đối với nam quân sẽ là từ đủ 57 tuổi vào năm 2028. Ảnh minh họa

Tuổi nghỉ hưu đối với nam quân sẽ là từ đủ 57 tuổi vào năm 2028. Ảnh minh họa

Theo dự thảo Thông tư, kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 55 tuổi 3 tháng đối với nam và đủ 50 tuổi 4 tháng đối với nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam cho đến khi đủ 57 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với nữ cho đến khi đủ 55 tuổi vào năm 2035.

Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được thực hiện theo bảng dưới đây:

11

Người lao động thuộc các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu hướng dẫn tại thời điểm nghỉ hưu, gồm: Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021; người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên...

Lộ trình tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động như sau: được thực hiện theo bảng dưới đây:

12

Hiện Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng.

T.Toàn