Điều chỉnh kích thước chữ

Đề xuất thu hẹp đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường

(CLO) Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) trình Quốc hội đã thu hẹp đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Audio

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 26/5, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trình bày Tờ trình dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trình bày Tờ trình dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, sáng 26/5, các đại biểu Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Đáng chú ý là Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đã bổ sung quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường, trong đó quy định, chỉ những dự án có tác động xấu đến môi trường mới phải thực hiện.

Trong danh sách này gồm có những dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng thuộc loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; dự án đầu tư xây dựng theo phương thức đối tác công tư; dự án đầu tư xây dựng được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án đầu tư xây dựng thuộc đối tượng phải đánh giá tác động môi trường và thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Dự thảo Luật trình Quốc hội cũng đã thu hẹp đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Theo đó, đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường chỉ bao gồm những dự án đầu tư sử dụng diện tích đất, mặt nước lớn và có ảnh hưởng xấu đến môi trường, cảnh quan thiên nhiên quan trọng, hệ sinh thái, đa dạng sinh học; những dự án có phát sinh chất thải lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, dự thảo Luật sửa đổi quy định về thẩm quyền thẩm định đánh giá tác động môi trường của các bộ, cơ quan ngang bộ.

Cụ thể, dự thảo Luật quy định giao các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định của pháp luật về xây dựng (Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT) chủ trì, phối hợp với UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của mình, trừ đối tượng thuộc thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng cho rằng, cần phân định chi tiết hơn nữa các nhóm dự án và trình tự thủ tục cho từng nhóm dự án thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường và đối tượng không phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường để dễ thực hiện.

Chủ nhiệm Ủy ban Phan Xuân Dũng trình bày báo cáo thẩm tra.

Chủ nhiệm Ủy ban Phan Xuân Dũng trình bày báo cáo thẩm tra.

Đồng thời phải thống nhất nội dung này với các quy định trong Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Đầu tư công và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) đang được trình Quốc hội tại Kỳ họp này.

Về thẩm quyền thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Điều 42), phần lớn ý kiến trong Ủy ban đồng tình với việc giao cho UBND cấp tỉnh thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường để quản lý thống nhất và gắn với trách nhiệm theo dõi cấp phép, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc triển khai dự án trên địa bàn quản lý của địa phương.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị giao cho các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, quá trình thẩm định phải có sự tham gia và thống nhất của UBND cấp tỉnh nơi triển khai dự án.